Blog

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Ilona Děchtěrenková

Klíčová slova: blog

Synonyma: ---

Související pojmy: internet, web 2.0

nadřazené - webová aplikace, blog
podřazené - bloger, blogosféra, mikroblogy


Charakteristika

Blog je jednoduchá webová stránka, kterou je možné založit jednoduše a zdarma, bez znalostí programování. Je to prostor, kde je možné s ostatními sdílet myšlenky, zájmy, vědomosti, atd. Prostřednictvím blogů je možné nalézt nové přátele se stejnými zájmy.[1]

Slovo bolg vzniklo z anglického sousloví web log (což znamená něco jako internetový deníček). Tento osobní deníček obshuje informace zajímavé i pro ostatní. Je to jednoduchý způsob, jak se na internetu prezentovat. Je možné zde psát své názory, postřehy a komentáře, bez potřeby zvláštních znalostí HTML, programování na webu a grafiky. Píše se zde, jako v textovém editoru. Blog je prázdná forma, kterou stačí naplnit. [2]


Charakteristické znaky blogů

- Tvorba vlastního informačního obsahu

- Chronologické řazení příspěvků (nejnovější se nacházejí nahoře) a jejich uložení je na pevné adrese

- Příspěvky lze řadit do kategorií podle tématu, doplnit je fotografiemi, obrázky odkazy na jiné materiály kdekoliv na internetu. Uvádí se i jméno autora příspěvku, datum, kategorie.

- Nachází se zde oddíl s komentáři čtenářů, jejichž prostřednictvím se vyjadřují nejen k hlavnímu tématu, ale i k jednotlivým příspěvkům a komunikují spolu navzájem. Autor blogu má možnost komentáře připojené k příspěvkům v blogu moderovat.

- Je možná registrace pro odběr novinek prostřednictvím RSS kanálů nebo Syndication, která umožňuje čtenářům dostávat automaticky informace o nových příspěvcích v blogu.

- Jsou zde tematické archívy sloužící k roztřídění jednotlivých příspěvků. U velkých blogů lze archivy dále třídit i podle měsíce, roku, nebo klíčových slov. [3, str. 2 a 3]


Rozdělení blogů

Blogy lze rozdělit na osobní a odborné. [5] Dále je možné je rozdělit podle zaměření, například na zpravodajské, politické, firemní, produktové a značkové. Existují blogy, které se přeměnily v samostatné firmy. [3]


Použití

Blog je možné použít pro sdělování novinek, odborné i všeobecné zpravodajství, publikování esejů, nebo pro vlastní literární tvorbu. Tím hlavním, čím se odlišuje blog od žurnalistického zpravodajství, je vlastní názor. Zpravodajství vytvářené novináři by mělo být nezávislé a objektivní, narozdíl od blogu, kde zaznívá konkrétní názor jeho autora.


Mikroblogy

Mikroblogy se podobají běžným blogům. Rozdíl spočívá pouze v délce příspěvku, který nepřesahuje 160 znaků, podobně jako u SMS zpráv. Někdy jsou používány jako prostředek pro sdílení krátkých zpráv z odborného prostředí. Je možné je ovládat prostřednictvím mobilního telefonu pomocí SMS nebo instant mesagerů. Využít lze i tagů a možnosti reagovat na příspěvky ostatních.[5]


Nejznámější blogy v ČR

- Server Neviditelný pes, který je spíš zpravodajský, vznikl v době, kdy se těmto serverům začalo říkat (we)blog.

- O novinkách na portálu Seznam.cz psal Ivo Lukačovič na svém Ilblogu.

- Mezi nejznámější bloggery patří i pixy.

- Jedním z nejslavnějších blogů v roce 2004 byl blog OSTRAVAKA. [5]


Použitá literatura

  1. Co je blog a k čemu slouží [online]. 2006 [cit. 2009-10-29]. Dostupný z WWW: <http://www.jak-na-blog.cz/cojeto-blog.php>.
  2. KOMÍNEK, Zdeněk.Co je to blog? [online]. 2006 [cit. 2008-12-06]. Dostupný z WWW: <http://www.zssvat.cz/blog/co-je-blog>.
  3. BYRON, DL - BROBAK, Steve. Blogy: publikuj a prosperuj: blogování pro váš business. Překlad Jiří Hynek. 1. vydání. Grada: Praha, 2008. Str. 200. ISBN 978-80-247-2064-7.
  4. Víte, co je to blog?: Novinky.cz. [online]. 2006 [cit. 2003-06-18]. Dostupný z WWW: <http://www.novinky.cz/internet-a-pc/9928-vite-co-je-to-blog.html>.
  5. Blog - Wikipedie: otevřená encyklopedie. [online]. 2010 [cit. 2010-06-10]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Blog>.