Biotechnologie

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jitka Šteflová

Klíčová slova: biologie, technologie, gen, genová modifikace, etika

Synonyma: biologické technologie

Související pojmy:

nadřazené: technologie
podřazené: rostlinná biotechnologie, bioinformatika, biomedicína, genetické inženýrství


Charakteristika

Biotechnologie je termín používaný pro nové aplikace využívající procesy probíhající v živé přírodě v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Její metody jsou založeny na poznatcích z biologie. „Biotechnologie je založena především na identifikaci, analýze, pochopení a modifikaci genetické informace žijících organismů, která je uložena v molekulách DNA, K tomuto účelu se využívá řada různých metod známých jako “genetické inženýrství”.[1] Biotechnologie má výrazný interdisciplinární charakter a možnosti jejího uplatnění jsou velmi široké. Její aplikace by mohla pomoci vyřešit globální problémy, jakým je například hladovění. Pojem biotechnologie poprvé použil v roce 1919 maďarský zemědělský inženýr Karl Ereky.

Definice

O definici biotechnologie se pokusila Evropská biotechnologická federace. V užším pojetí jde o „integrované použití biochemie, mikrobiologie a inženýrských disciplín k dosažení průmyslových aplikací mikroorganismů, buněk tkáňových kultur a jejich součástí“[2] Širší pojetí uvádí, že „biotechnologie je každá technologie, která využívá živé organismy nebo jejich součásti k výrobě nebo modifikaci produktů, ke šlechtění rostlin a živočichů nebo mikroorganismů pro specifická použití“.[3]

Oblast využití

Mezi hlavní oblasti využití biotechnologie patří potravinářství, chemický a farmaceutický průmysl, ochrana životního prostředí, energetika, geologie a těžba surovin, zemědělství, lesnictví a zahradnictví, medicína. Nezbytně také strojírenství, elektrotechnika a informační technologie k realizaci biotechnologických postupů. V současnosti dochází i ke spojení biologie a informatiky, v důsledku čehož vznikla nová disciplína bioinformatika.

Rozdělení biotechnologií

Bílá (šedá) – aplikovaná při průmyslové výrobě chemických látek. Jde o genové manipulace u bakterií, virů a kvasinek. Výroba biologicky aktivních látek, jejichž využití lze najít ve farmacii (rekombinantní inzulín pro léčbu diabetu, obecně výroba rekombinantních vakcín).

Zelená – využívaná v zemědělství. Jejím cílem je genetická modifikace rostlin za účelem většího hospodářského potenciálu.

Červená – využívaná v lékařství a farmacii. Patří sem genetické úpravy zvířat, ať již za hospodářskými účely či pro léčbu lidských chorob. U člověka se setkáváme s tzv. genovou terapií využitelnou při léčení geneticky podmíněných a nevyléčitelných nemocí, mj. rakoviny. V této oblasti nacházíme největší střet s etickou stránkou.

Biotechnologie a etika

S neustálým vývojem a zdokonalováním biotechnologie nutně vyvstávají rovněž etické otázky. Pohledy na věc se různí, největší rozpory nalézáme samozřejmě v oblasti genových manipulací u zvířat a člověka. Někdo v nich spatřuje naději především v souvislosti s léčbou chorob, jiní jakékoli obdobné zásahy odsuzují a považují je za hřích.

Příklady vyvstalých etických otázek:

 • Informace získané genetickou analýzou
 • Vytváření a využití lidských embryí a jejich genetické testování, selekce pohlaví
 • Klonování (zachování rozmanitosti druhů, záchrana ohrožených druhů)
 • Genetická modifikace organismů
 • Konzumace geneticky upravených potravin (souvisí s problémem hladomoru)
 • Dopad geneticky modifikovaných plodin na životní prostředí (jejich možné invazivní chování)
 • Genová terapie
 • Transplantace orgánů
 • Umělé oplodnění
 • DNA diagnostika
 • Genetické vylepšování člověka
 • Patentování živých organismů
 • Bioterorismus, vývoj biologických zbraní

Poznámky

 1. Vývoj obecné biotechnologie [online]. [cit. 2011-06-10]. Dostupný z WWW: <http://www.gate2biotech.cz/vyvoj-biotechnologie/>.
 2. VODRÁŽKA, Zdeněk. Biotechnologie. 1. vyd. Praha : Academia, 1992. 212 s. s. 7.
 3. VODRÁŽKA, Zdeněk. Biotechnologie. 1. vyd. Praha : Academia, 1992. 212 s. s. 8.

Použitá literatura

 • VODRÁŽKA, Zdeněk. Biotechnologie. 1. vyd. Praha : Academia, 1992. 212 s. ISBN 80-200-0293-6.