Bibliobus

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Marta Pavlovská

Klíčová slova: knihovny, služby knihoven, pobočky knihoven, půjčování knih, internet, gramotnost

Synonyma: pojízdná knihovna, mobilní knihovna

Související pojmy:

nadřazené - Knihovna, knihovní oddělení
podřazené - ---


Charakteristika

Bibliobus nebo také pojízdnou knihovnu lze definovat takto: „Veřejná knihovna, popř. oddělení knihovny, která užívá speciálně upravený a vybavený dopravní prostředek na dopravu dokumentů k uživatelům v místech, kde není zřízena stálá knihovna, např. v odlehlých lokalitách a na sídlištích velkoměsta.“[8]

Jedná se tedy o autobus nebo nákladní automobil, který je upraven tak, aby sloužil jako pojízdná knihovna – jsou v něm nainstalovány speciální police, které pojmou asi 3 000 knih a časopisů. Ty jsou většinou vybrány tak, aby odpovídaly především starším občanům a dětem.[14] V bibliobusu jsou pro uživatele k dispozici dvě pracovní místa s přístupem na internet,[13] bezbariérový přístup a také zařízení k půjčování knih, ve kterém je možno využít knihovní průkazku, která je platná i v knihovně a jejích pobočkách. Také je zde zázemí pro obsluhu bibliobusu, kterou tvoří řidič a knihovník. Těm je k dispozici pracovní prostor, který je od veřejného oddělen ohnivzdornou stěnou. Celkové náklady na výrobu a vybavení jednoho bibliobusu se pohybují okolo 8 milionů korun.[11]

Bibliobus neslouží jen jako pojízdná knihovna pro místa, kde knihovna nemá vlastní pobočku. Slouží také lidem, pro které je nemožné nebo problematické knihovnu osobně navštěvovat - tedy lidem s určitým handicapem, seniorům, nemocným nebo menším dětem. Bibliobusy jezdí podle jízdního řádu na předem určená stanoviště, kde několik hodin stojí a jsou přístupné uživatelům.


Bibliobusy v České republice

V současné době vlastní bibliobusy pouze Městská knihovna v Praze a Knihovna města Plzně. V Praze jezdil první bibliobus již roku 1939, ale v důsledku války byl využíván německou armádou jako lazaret. Od roku 1949 byl však provoz bibliobusů obnoven.[12] V současné době disponuje Městská knihovna v Praze třemi bibliobusy.[10] V Plzni jezdí bibliobusy od roku 1996,[7] původně se jednalo o vůz značky Karosa (který byl až později přestavěn na bibliobus), který byl v srpnu 2007 nahrazen již z výroby upraveným autobusem Crossway.[1] V České republice jsou tedy v provozu celkem čtyři bibliobusy.

V minulosti měli bibliobus i v Chomutově, konkrétně od roku 1968, který ale v současné době již nefunguje. Další se na pět let objevil v Krnově,[6] další se od roku 1982 až do roku 1997 vyskytoval v Litoměřicích,[4] v letech 1953 až 1955 jezdily dva bibliobusy v Karlových Varech[5] a v letech 1958 až 1963 měla bibliobus i knihovna v Tachově.[9]


Bibliobusy ve světě

Prvním vozidlem, které sloužilo jako pojízdná knihovna, byl povoz tažený koňmi, který v roce 1905 využívala knihovna ve Washingtonu, odkud se tento koncept rozšířil do celého světa.[3] Ve světě se však jako pojízdných knihoven nevyužívá pouze upravených autobusů nebo nákladních automobilů, ale také vlaků, člunů, lodí nebo povozů tažených osly, proto je výhodnější využívat termín "mobilní knihovna" než "bibliobus".

Keňa využívá jako mobilní knihovny velbloudy. Tento projekt začal roku 1996 se třemi velbloudy a v současné době je jich již dvanáct. Velbloudí knihovna pracuje čtyři dny v týdnu a za den navštíví čtyři osady.[2] Podobné knihovny, které jsou často provozovány a finančně zajišťovány charitativními organizacemi, mají velký vliv na boj s negramotností v nejchudších částech světa. Mobilní knihovny tedy nejsou jen nadstandardní službou velkých knihoven.

Literatura

 1. Autobusy.plzenskamhd.net [online]. 2007 [cit. 2010-05-27]. Pojízdná knihovna aneb Bibliobus. Dostupné z WWW: <http://autobusy.plzenskamhd.net/?page=bibliobus.html>.
 2. Camel Book Drive : Donate To Kenya’s Mobile Library [online]. 6.4.2005 [cit. 2010-05-20]. About The Camel-Borne Library. Dostupné z WWW: <http://camelbookdrive.wordpress.com/2005/04/06/about/>.
 3. HORECKÝ, Ondřej. Vel'ká Epocha [online]. 14.08.2009 [cit. 2010-05-20]. Pojízdné knihovny: Celosvětová tradice. Dostupné z WWW: <http://www.velkaepocha.sk/2009081410709/Pojizdne-knihovny-Celosvetova-tradice.html>.
 4. Knihovna K.H. Máchy Litoměřice [online]. 2008-2009 [cit. 2010-05-20]. Historie naší knihovny. Dostupné z WWW: <http://www.knihovnalitomerice.cz/o-knihovne/historie-nasi-knihovny.html>.
 5. Krajská knihovna Karlovy Vary [online]. 25.04.2008 [cit. 2010-05-20]. Vznik a rozvoj knihoven na Karlovarsku. Dostupné z WWW: <http://www.knihovna.kvary.cz/cs/o-knihovne/historie/co-uz-tu-bylo/vznik-a-rozvoj-knihoven-na-karlovarsku.html>.
 6. Městská knihovna Krnov [online]. Neuvedeno [cit. 2010-05-20]. Historie knihovny. Dostupné z WWW: <http://www.knihkrnov.cz/historie.asp>.
 7. Knihovna města Plzně [online]. 28.04.2010 [cit. 2010-05-20]. Přehled knihoven. Dostupné z WWW: <http://www.kmp.plzen-city.cz/prehled_knih.php#bus>.
 8. KTD : Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003. [cit. 2010-05-20] Dostupné na: <http://sigma.nkp.cz/F/4YINQMIS5BXVFL4EBLXPL64VISB23MUB527A3662QXGBXAXV7U-30418?func=find-b&find_code=WTD&x=0&y=0&request=bibliobus&adjacent=N>.
 9. Městská knihovna Tachov [online]. 2005 - 2008 [cit. 2010-05-20]. Historie knihovny v Tachově v bodech . Dostupné z WWW: <http://knihovna.mkstc.cz/index.php?stranka=show&menu_key=001002&menu_id=5>.
 10. Městská knihovna v Praze [online]. 3. 3. 2010 [cit. 2010-05-20]. Jízdní řád Bibliobusů seřazený podle čísla městské části. Dostupné z WWW: <http://www.mlp.cz/bibliobus-jizdni-rad.htm>.
 11. Portál veřejné správy České republiky [online]. 2003-2010 [cit. 2010-05-20]. Nový bibliobus. Dostupné z WWW: <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/10202?docid=118183>.
 12. Skolková, Linda. Čtenářům Městské knihovny v Praze slouží nový bibliobus. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 9 [cit. 2010-05-20]. Dostupné z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/1772>. URN-NBN:cz-ik1772. ISSN 1212-5075.
 13. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové [online]. 2003 - 2007 [cit. 2010-05-20]. Nový bibliobus v Praze. Dostupné z WWW: <http://www.svkhk.cz/novy-bibliobus-v-praze.html>.
 14. VETEŠKOVÁ, Michaela. Radiožurnál [online]. 06.10.2004 [cit. 2010-05-20]. Bibliobus, pojízdná knihovna. Dostupné z WWW: <http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/publ_izurnal/_zprava/135687>.