Barry Mahon

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Barry Mahon
Barry Mahon [1]
 
Velká Británie nebo Irsko
Datum a
místo úmrtí
dosud žije
-
  -
  -
   ?
   ?
Vzdělání  ?
Pracoviště  ?
  -
Známý pro informační vědec, výzkum informační architektury

"K informacím musíme přistupovat jako k předmětu podnikání. Vyzýval k zapojení se inf. pracovníků. Musíme se ptát, jaká je naše role, musíme se přizpůsobit, sami sebe zapojit. Na počátku rozvoje IT jsme nemohli zasahovat do informačního procesu. Dnes to bez nás nelze. Vývoj nezastavíme , musíme se sžít s komplikovaností dnešního světa způsobeného nejen prudkým rozvojem IT. Inf. profesionál musí rozumět informačnímu toku ve své organizaci. Je třeba se stále zamýšlet, jak pomoci vlastní organizaci, kde máme mezery či kde oproti rychlému světu informací zaostáváme. Po zodpovězení této otázky, však vývoj posunout dál.[1]" Barry Mahon

Život 

Dílo

Žádné

Vzdělání

Barry Mahon získal magisterský titul v oboru Information Science. 

Aktivity

Barry Mahon vedl informační službu pro průmyslovou klientelu v Irsku. Roku 1978 byl předělen do Evropské unie, kde byl pověřen řízením první telekomunikační sítě zprostředkovávací online informace. Mezi lety 1985 a 1991 založil a veld jednu z prvních emailových služeb v Evropě. Zároveň také dohlížel na výzkumné projekty Evropské unie. Mezi lety 1991 a 1996 působil jako výkonný ředitel EUSIDICu, European Association of Information Services (Evropské společnosti informačních služeb). Následující dva roky působil jako dobrovolnický pracovník v oblasti vývoje v Západní Africe. Poté pracoval jako nozáislý konzultant se zaměřením na Knowledge Management. Jeho specializací byly softwarové produkty a jejich vliv na zpřístupňování informací. Současně působil jako výkonný ředitel ICSTI, International Council for Scientific and Technical Information (mezinárodní rada vědeckých a technických informací). Této pozice se vzdal roku 2005. 

Roku 2002 Barry Mahon přijel do České republiky a přednášel na téma Jak žít s IT v rámci konference INFORUM[2]

Význam pro informační vědu

Mezi lety 1969 a 1978 působil v Ústavu pro průmyslový výzkum standardy vedoucí knihovnických a informačních služeb

Úspěchy

Publikační činnnost

Knihy

 • Information Architecture : Designing Information Environments for Purpose / edited by Alan Gilchrist and Barry Mahon. -- 1st publication. -- London : Facet Publishing, 2004. -- xxii, 266 pages ; 24 cm. -- (Managing information for the knowledge economy series)
  ISBN 1-85604-487-4 
 • Digital preservation : ICSTI/CODATA/ICSU Seminar on Preserving the Record of Science, 14-15 February 2002, UNESCO, Paris, France / edited by Barry Mahon and Elliot Siegel. -- Amsterdam : IOS Press ; Tokyo : Ohmsha, c2002. -- 143 pages : illustration ; 26 cm
  ISBN 4-274-90563-2 (Ohmsha). -- ISBN 1-58603-317-4 (IOS Press)

Příspěvky v knihách

 • Network technology - current and future / Barry Mahon. -- In: Future Trends in Informatoin Science & Technology. -- Great Britain : Taylor Graham Publishing, 1988. -- Pages 38-46
 • Developments in European information policy / Barry Mahon. -- In: Perspectives in Information Management 1. -- Great Britain : Butterworths, 1989. -- Pages  63-87 
 • Information technology - IT's view of text retrieval / Barry Mahon. -- In: Text Retrieval : The State of the Art. -- Great Britain : Taylor Graham Publishing, 1990. -- Pages 14-18
 • Information policy and the single market / Barry Mahon. -- In: European Single Market. -- United States : Special Libs. Assn, 1993. -- Pages 1-11 

Články

 • "Summary report" / Barry Mahon. -- In: Information Services & Use. -- ISSN 0167-5265. -- Volume 22, 2/3 (2002), pages 51-57, 6 pages

          Tento článek je spíše shrnutím semináře ITCI (International Council for Scientific and Technical Information), který se konal v únoru 2002 v Paříži v budově UNESCO. Na                    semináři se řešila problematika archivování elektronických dokumentů. ICSTI se pokusila přezkoumat různé aktivity probíhající ve vědě a příbuzných komunitách, proto byl                celý první den semináře věnován přezkoumání situace v různých oblastech (např. CODATA a ISCU). Opakujícím se tématem setkání byla potřeba povzbudit vědce, aby si                  byli vědomi potřeby zaznamenávat svou práci a uvědomovat si hodnotu takto vytvořeného archivu. Někteří vědci, nebyli ochotni brát archivaci vážně, a dokonce ani neurčili                archivy jako cenné zdroje. Také se shodli na tom, že digitální archivace je nákladná činnost. Na semináři bylo rozhodnuto, že by mělo být zahájeno úsilí o vytvoření materiálu,            který by vědci a vědecké orgány mohli využít k argumentaci pro archivaci (zejména digitální archivaci). ICSTI se zavázala ujmout vedení v této oblasti. Na semináři se v řadě              oblastí projevila i problematika metadat. Nakonec bylo uchovávání digitálních vědeckých informací uznáno jako významná aktivita. 

A další:

 • EURONET DIANE - the European on-line information network / Barry Mahon. -- In: Program. -- ISSN 0033-0337. -- Volume 14, Issue 2 (1980), pages 69-75, 6 pages
 • "Book review" / Barry Mahon, Peter Noerr, D. Raitt, Brian Collinge. -- In: The Electronic Library. -- ISSN 0264-0473. -- Volume 3, Issue 2 (1985), pages 114-118, 4 pages
 • TOOTSI (Telematic Object Oriented Tools for Services Interfaces) : creation a toolkit for building user interfaces to business information services / Barry Mahon, Farid Meinkohn, Gregory Lella. -- In: Online Review. -- ISSN 0309314X. -- Volume 14 (1990), pages 378-388, 10 pages
 • Telecommunications networking in online retrieval / Barry Mahon. -- In: Online Review. -- ISSN 0309-314X. -- Volume 15, Issue 3/4 (1991), pages 129-146, 17 pages
 • European Association of Information Services (EUSIDIC) Annual Conference (Porto, Portugal, October 13-15, 1992) : Programme and Summary Presentations / Barry Mahon. -- In: NEWSIDIC. -- ISSN 0141-6243. -- Number 115 (1992), 21 pages 
 • "Scholarly Publishing" / Barry Mahon. -- In: Online and CD-Rom Review. -- ISSN 1353-2642. -- Volume 17, Issue 3 (1993), pages 169-171, 3 pages 
 • The European Union and electronic databases: a lesson in interference? / Barry Mahon. -- In: Bulletin of the American Society for Information Science & Technology. -- ISSN 19316550. -- Volume 21 (1995), pages 21-24, 4 pages
 • "Focus Interview" / Barry Mahon. -- In: The Electronic Library. -- ISSN 0264-0473. -- Volume 14, Issue 6 (1996), pages 515-516, 2 pages
 • "Editorial" / Barry Mahon. -- In: Education for Information. -- ISSN 0167-8329. -- Volume 14, Issue 2 (1996), pages 83-84, 2 pages
 • Surviving as an information professional / Barry Mahon. -- In: Tidskrift for Dokumentation. ISSN 00406872. -- Volume 52, Issue 1-2 (1997), pages 51-55, 5 pages
 • The intellectual property industries and the new tech world / Barry Mahon. -- In: Business Information Review. ISSN 02663821. -- Volume 17, Issue 4 (2000), pages 185-188, 3 pages
 • Information retrieval, a story of research and other strange activities / Barry Mahon. -- In: ICSTI Forum: Quarterly Newsletter of the International Council for Scientific & Technical Information. -- ISSN 1018-9580. -- Issue 37 (2001)
 • ICSTI/CODATA/ICSU Seminar on Preserving the Record of Science / Barry Mahon et al. -- In: Information Services & Use. -- ISSN 0167-5265. -- Volume 22 (2002), pages 49-143, 94 pages
 • "Preface" / Barry Mahon, Herbert Grüttemeier. -- In: Information Services & Use. -- ISSN 0167-5265. -- Volume 23, Issue 2/3 (2003), pages 49-53, 4 pages
 • Information architecture : the logical way to content management / Barry Mahon, Alan Gilchrist. -- In: Library & Information Upade. -- ISSN 14767171. -- Volume 2, Issue 11 (2003), pages 38-39, 2 pages
 • The European Union and Information - current status and some history / Barry Mahon. -- In: ICSTI Forum: Quarterly Newsletter of the International Council for Scientific & Technical Information. -- ISSN 1018-9580. -- Volume 44 (2003), non-existant
 • The EU and copyright, a personal view of the state of the art / Barry Mahon. -- In: ICSTI Forum: Quarterly Newsletter of the International Council for Scientific & Technical Information. -- ISSN 1018-9580.-- Volume 47 (2004), non-existant pages
 • Study Adresses Europe's Scientific Publications System / Barry Mahon. -- In: Information Today. -- ISSN 87556286. -- Volume 23, Issue 5 (2006), page 50, 1 page
 • European Common Market's Database Directive / Barry Mahon. -- In: Information Today. -- ISSN 8755-6286. -- Volume 23, Issue 2, page 26, 1 page
 • Seventh Cranfield international conference on mechanised information storage and retrieval systems / Barry Mahon. -- In: Information Processing & Management. -- ISSN 03064573.-- Volume 16, Issue 6, pages 305-311, 7 pages
 • The disparity in professional qualifications and progess in information handling : a European perspective / Barry Mahon. -- In: Journal of Information Science. -- ISSN 01655515. -- Volume 34, Issue 4, pages 567-575, 9 pages

Citace

 1. IKAROS, redakce. Zpravodajství z konference INFORUM 2002. Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti [online]. 1997, 20. 5. 2002 [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://ikaros.cz/zpravodajstvi-z-konference-inforum-2002?fbclid=IwAR3oGXTkB4wdvxUePKDWOQ04G_wpsbba_bhnWyFCVl_tdQ6PUZ_Ri2_d4G0
 2. How to live with IT. Inforum [online]. 2002, 21.5.2002 [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://www.inforum.cz/archiv/inforum2002/english/prednaska13.htm?fbclid=IwAR3KmQp1d5KRpHWKqghjGk6R4v1GazyDMOWiXhVLyP7n5xqG_MvMl3kx3pE