Březen - měsíc knihy

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Alena Brožová

Klíčová slova: březen, kniha, propagace, socializmus

Synonyma: ---

Související pojmy: březen - měsíc internetu, březen - měsíc čtenářů


Charakteristika

Jedná se o zvláštní akci, která vznikla za účelem propagace knih, aby byly přístupné všem občanům. První ročník Měsíce knihy se konal v roce 1955. Zrod tohoto velkolepého kulturního projektu byl spojen s oficiálními místy, a proto se Měsíc knihy těšil od svého vzniku přízni vládnoucího establishmentu. Jednalo se vlastně o ideologickou propagandu totalitního režimu.


Vznik

U zrodu této akce stáli: ministerstvo kultury se Svazem československých spisovatelů, nakladatelství, knižní obchod, masové organizace, zvláště se zástupci revolučního odborového hnutí, Československý svaz mládeže a Svaz československo-sovětského přátelství. Po prostudování zkušeností ze Sovětského svazu a některých lidově demokratických zemí, zvláště Polska, bylo rozhodnuto, že každý rok bude jeden měsíc věnován propagaci knihy. Tímto měsícem se stal březen a byl oficiálně vyhlášen za Měsíc knihy. Inspirací pro tuto akci byla i domácí tradice, např. tzv. Týdny knihy.


Účel

Akce Měsíc knihy měla být manifestací ve službách komunistické doktríny. Cílem bylo působit především na vybrané skupiny obyvatel, u kterých bylo možné předpokládat ideologický růst. Jednalo se o mládež, zemědělce a dělníky, kteří měli být opracováni a přetvořeni v uvědomělé, socialistickému zřízení oddané soudruhy.

„Hlavním účelem akce je získat všechny složky, zvláště masové organizace, pro soustavnou a intensivní péči o propagaci knihy, a to od ústředí přes kraje a okresy až po jejich místní organizace. Hlavní úkoly Měsíce knihy, organisovaného v březnu 1955, vyplývají z nejdůležitějších politických, hospodářských a kulturních úkolů tohoto roku. Prvním úkolem je účinně pomáhat v tom, aby kniha pronikla do všech končin vlasti, stala se potřebou denního života všech občanů, zvláště mládeže, a plnila tak v širší míře své ideově výchovné poslání. Druhým úkolem je propagací a šířením literatury lépe pomáhat řešit hospodářské otázky, zvláště na vesnici, to znamená dostat odbornou knihu do rukou zemědělců, a v přípravách na oslavy 10. výročí ČSR Sovětskou armádou posilovat obranyschopnost obyvatelstva. Dalším úkolem je pomáhat v šíření vědeckého světového názoru a účinněji propagovat politickou literaturu, zvláště spisy klasiků marxismu-leninismu a Klementa Gottwalda. (…) Podstatnou součástí propagační práce v Měsíci knihy budou také besedy o knihách, literární večery a podobné akce.“ (2)''

Páteří Měsíce knihy byly knihovny a knihkupectví, které podle metodických pokynů pořádaly soutěže, jako např. Budujeme vzornou lidovou knihovnu, nebo ve spolupráci se základními školami soutěž Celá třída čte.


Vývoj

Po sametové revoluci v roce 1989 přestal být Měsíc knihy oficiálně řízenou akcí. I nadále jej však oslavují mnohé knihovny, knihkupectví či školy. V průběhu měsíce března nabízejí výrazné slevy na nákup knih či pořádají zajímavá setkání s různými autory. Český svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky v několika posledních letech také organizoval akci nesoucí název Březen – měsíc internetu a v roce 2010 byl vyhlášen nultý ročník akce Březen – měsíc čtenářů. Od roku 1996 probíhá také v České republice Týden knihoven (propagace knihoven). V současné době má tedy kniha velkého soupeře v podobě internetu a jiných médií.


Současnost

Je březen ještě měsícem knihy? Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď ano či ne. „Pro některé čtenáře zůstává dodnes březen synonymem Měsíce knihy, jiné naopak odrazuje ideologická nálepka tohoto termínu a další už preferují internet a knihu by nejraději svrhli do propadliště dějin…“ (3)


Použitá literatura

1. Březen, měsíc knihy. Chytrá žena [online]. 2008-02-29. [cit. 13. června 2010] Přístup: < http://www.chytrazena.cz/spolecnost/kultura/brezen-mesic-knihy-1938.html >

2. KAPSA, Oldřich. Březen – měsíc knihy. Čtenář [online]. č.3. 1955. [cit. 13. června 2010]. Přístup: < http://old.kniznica-rv.sk/iso/aktual/200103/brezen.htm >

3. MERENUS, Ales. Je březen ještě Měsícem knihy? Eurozine [online]. 2007-03-29. [cit. 13. června 2010]. Přístup: < http://www.eurozine.com/articles/2007-03-29-merenus-cs.html >

4. ŘÍHOVÁ, Markéta. Březen – měsíc knihy??? Remix [online]. [cit. 13. června 2010]. Přístup: < http://remix.nicm.cz/brezen-mesic-knihy/ >