Březen - měsíc internetu

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Marcela Střelcová

Klíčová slova: internet, knihovna, projekt

Související pojmy:

nadřazené: BMI sdružení

podřazené: ISSS, INSPO, Junior Internet, Zlatý erb, Biblioweb, Noc s Andersenem

Podobné projekty: Březen – měsíc knihy, Březen – měsíc čtenářů


Charakteristika

Projekt "Březen - měsíc internetu" (dále BMI) navázal na předešlou akci, zvanou "Březen - měsíc knihy", který již nebyl tak aktuální z hlediska nástupu elektronických médií. BMI vznikl se záměrem upozornit na velký význam internetu pro rozvoj ekonomiky i společnost v ČR. První ročník se uskutečnil v roce 1998 a poslední v roce 2008.[2]


Jednotlivé ročníky

1998

V roce 1998 vyhlásil časopis Českomoravský Profit březen měsícem internetu s cílem upozornit na význam nového fenoménu, který zakrátko ovlivní život společnosti. K akci se přidalo 116 organizací, které připravily přednášky, školení, prezentace a dny otevřených dveří, které měly sloužit k bezplatnému zpřístupnění internetu pro veřejnost a k jeho seznámení. Některé další organizace poskytly slevy na zboží a služby spojené s internetem. Dále se například uspořádaly soutěž o internetu, jejímiž hlavními cenami byly počítače. V tomto prvním ročníku se také uskutečnila konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS), která nyní patří mezi jednu z nejvýznaměnjších akcí svého druhu.

1999

Ve druhém ročníku se organizátoři projektu rozhodli změřit, kolik lidí v ČR používá internet. Z průzkumu, který provedla společnost Acron Communication, se zjistilo, že během března zavítalo aspoň jednou na 26 sledovaných serverů 539 980 návštěvníků. Poprvé byla také vyhlášena soutěž o nejlepší webové stránky Zlatý erb.

2000

V tomto roce se organizátory stalo neziskové sdružení BMI a navíc se do projektu poprvé zapojily knihovny. S tím souvisel vznik soutěže Biblioweb, který měl za cíl podpořil tvorbu kvalitních webových stránek. Poprvé se uskutečnila dětská konference Junior Internet.[3]

2001

Díky čtvrtému ročníku, v duchu motta „Internet je pro každého“, vznikl nový projekt Noc s Andersenem. A již potřetí se měřila návštěvnost tuzemských serverů.Zjistilo se, že během března bylo alespoň jednou minimálně na jednom z 27 sledovaných serverů zaznamenáno 1,95 milionu návštěvníků. "To je o 68 % více oproti březnu 2000 a o 228 % více ve srovnání s březnem 1999."[4]

2002

"V roce 2002 se poprvé uskutečnila konference INSPO (Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami), která se stala jednou z nejvýznamnějších aktivit BMI a předznamenala stále zřetelnější příklon ze strany BMI sdružení k podpoře internetu pro znevýhodněné skupiny obyvatel."[4] Další novou aktivitou byla akce BezMezné Informace v BMI (BMI v BMI), která zavdala příčinu vzniku stálé referenční služby knihoven nejširší veřejnosti, která se nazývá Ptejte se své knihovny.

2003

Jelikož byl rok 2003 vyhlášen evropským rokem zdravotně postižených, mottem šestého ročníku BMI bylo „Internet bez bariér“. A knihovny se tak více zaměřily na seniory a lidi se zdravotním postižením.

2004

„Internet ležící, spící...?“ – takové bylo cimrmanovské téma 7. ročníku BMI. V tomto ročníku byla významou anketa Moje kniha, která již půl roku běžěla, ale odstartována byla 1. března 2004, kdy účastníci zaslali nejvíce hlasů právě díky mediální podpoře BMI.

2005

Hlavním tématem osmého ročníku bylo nakupování přes internet. Na aplikaci www.bezpecnynakup.cz si 17 000 návštěvníků vyzkoušelo nakupování v internetovém prostředí.[3]

2006

Devátý ročník s mottem „Na úřad přes internet“ se zaměřil na oblast e-governmentu a na komunikaci mezi úřady a občany.[5]

2007

„Výhoda pro znevýhodněné“ – tak znělo motto desátého ročníku v němž se do projektu zapojilo rekordních 384 knihoven. Zaměřily se především na různé skupiny znevýhodněných obyvatel, například seniory, matky s dětmi apod.

2008

Projekt Březen – měsíc internetu dovršil v roce 2008 po 11 úspěšných ročnících svoji historickou úlohu. Řada konferencí a aktivit, které díky němu vznikly či se rozvinuly, však pokračuje dále – jako ISSS, INSPO, Junior Internet, Zlatý erb, Biblioweb, Noc s Andersenem. BMI sdružení nadále provozuje portál Helpnet.cz a zabývá se dalšími projekty zaměřenými na pomoc osobám se zdravotním postižením.[3]

Cíle projektu

Projekt Březen - měsíc Internetu byl akcí přístupnou všem subjektům - ať už šlo o orgány státní správy, profesní organizace, školy, firmy, obchodní a finanční instituce nebo jednotlivce. "Hlavním cílem kampaně je přispět k rozšíření užívání Internetu v České republice jako nástroje vzdělávání, podnikání i zábavy, a to zejména:

oslovením potenciálních uživatelů ve všech jejich rolích: podnikatelů, zaměstnanců, rodičů, fanoušků různých koníčků apod.,

osobním předvedením Internetu,

informacemi o obsahu českého i světového Internetu a možnostech jeho využití,

radami o tom, jak se do Internetu připojit a jak podniknout první kroky,

nabídkou příležitostných slev." [1]

Dalším cílem BMI bylo "zvýšit povědomí vládních činitelů, členů Parlamentu a představitelů státní správy o potřebnosti podpory rozvoje Internetu pro budoucnost české ekonomiky a společnosti. V neposlední řadě je cílem kampaně uvádět na pravou míru některé mýty a pověsti spojené s Internetem. Díky svému rozsahu tak může kampaň přinést prospěch jak jednotlivcům, tak i firmám v oboru výpočetní techniky. Internet je však natolik specifickou součástí moderní doby, že prakticky lze jen obtížně nalézt subjekt, který by nemohl na této akci profitovat. Výjimkou pochopitelně není ani Česká republika jako taková, neboť rozvoj Internetu je nezbytnou podmínkou ekonomického rozvoje a konkurenční výhodou, která v mnohém usnadní zapojení do euroatlantických struktur."[1]

Konec projektu

Projekt "Březen měsíc internetu", který v České republice zavedlo stejnojmenné občanské sdružení, byl ukončen a to především kvůli nezájmu sponzorů. Oficiálně tedy již není březen věnován internetu a od roku 2010 se březen stal měsícem čtenářů.


Použité zdroje

1. Brezen.cz [online]. c1998 [cit. 2010-06-09]. Březen - měsíc Internetu vstupuje do dalšího ročníku. Dostupné z WWW: <http://archiv.brezen.cz/98/>.

2. Březen - měsíc internetu [online]. 2005-12-29 [cit. 2010-06-09]. Březen - měsíc internetu. Dostupné z WWW: <http://www.brezen.cz/cs/mesic-internetu/cil-projektu-brezen-mesic-internetu-zustava-stejny-podporit-rozvoj-internetu-v-cr>.

3. WINTER, Jaroslav. Ohlédnutí za deseti ročníky projektu Březen - měsíc internetu. ČeskéNoviny.cz [online]. 27.02.2008 [cit. 2010-06-09]. Dostupný z WWW: <http://www.ceskenoviny.cz/prilohy/bmi/index_view.php?id=299061>.

4. Brezen.cz [online]. 2001 [cit. 2010-06-09]. Ohlédnutí za 4. ročníkem BMI. Dostupné z WWW: <http://archiv.brezen.cz/2001/>.

5. PETERKA, Jiří. Stalo se: začal Březen - měsíc Internetu. Lupa.cz - server o českém Internetu [online]. 7. 3. 2006 [cit. 2010-06-09]. Dostupný z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/stalo-se-zacal-brezen-mesic-internetu/>.