Březen - měsíc čtenářů

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Daniel Šváb

Klíčová slova: SKIP, březen, čtenář, kniha, knihovna, měsíc

Související pojmy: SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků), Březen - měsíc internetu, Březen - měsíc knihy

Podobné projekty: Březen - měsíc internetu, Březen - měsíc knihy


Charakteristika projektu

Březen měsíc čtenářů je celostátní událost, jež má podpořit čtení a čtenářství v České republice. Organizátorem a vyhlašovatelem je Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Akce se koná od roku 2010 a navazuje tak na projekty Březen – měsíc internetu, který se každoročně uskutečňoval v letech 1998–2008 a Březen – měsíc knihy probíhající ve 2. polovině 20. století. Myšlenka podpořit čtenáře stávající i potenciální přirozeně vyplynula z naplnění předchozího projektu Březen – měsíc internetu, když jeho organizátoři usoudili, že po desetiletém působení již není třeba internet propagovat. Nultého ročníku se zúčastnilo více než 200 knihoven z celé České republiky.


Cíle projektu

Jak již bylo zmíněno, v centru pozornosti stojí čtenář a čtení ve všech podobách, což ostatně dokládají slova organizátorů: „V centru našeho zájmu je čtenář a čtení, tedy ne kniha (předmět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář (knihy, časopisu, e-zdrojů; aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce.“ [1] Mezi další cíle, které byly vytyčeny, patří např. zmapování čtenářství a nečtenářství v ČR, zjištění důvodů, které vedou k tomu, že čtenáři knihovny nenavštěvují, opětovné vyzdvihnutí čtení a čtenářství a propojení čtenářů spolu s institucemi vztahujícími se k této oblasti za účelem společné propagace čtení a čtenářů: „Dát o sobě vědět: ano, čteme a je nás stále hodně!“ [2]


Tři směry projektu

Organizátoři definovali tři základní směry, jimiž by se akce měla ubírat:

1. Ankety a průzkumy čtenářů i nečtenářů

Cílem tohoto směru bylo zaměřit se na nečtěnáře a čtenáře, kteří nanavštěvují knihovny, a nalézt způsoby, jak širokou veřejnost ke knize a knihovně „přilákat“. V případě první skupiny je cílem zjistit důvody nezájmu o knihu, u skupiny druhé potom blíže zkoumat příčiny proč čtenáři nenavštěvují knihovny, co je odrazuje, co jim v knihovnách chybí. Tento způsob šetření probíhal formou anket a průzkumů.

2. Týden čtení aneb "Čtení sluší každému"

Tento směr spočívá v intenzivním čtení knih po dobu jednoho týdne, přičemž akce konané v tomto období jsou velmi různorodé, pestré, netradiční a zábavné. Pořadatelé navrhli např. čtení na neobvyklých místech a v neobvyklých časech, „na střeše, na věži, v jeskyni, na stromě, ve vlaku, v tramvaji […] v netradiční hodinu (o půlnoci na náměstí).“ [3] Přínosná je i myšlenka propojování nejrůznějších skupin obyvatel prostřednictvím společného čtení. Např. seniorů a dětí či zdravých a nemocných čtenářů.

3. Nové služby knihoven

Poslední směr se zaměřuje na zavádění nových služeb do knihoven a zejména na setkání s nečtenáři s účelem zjistit, z jakých důvodů knihovny nenavštěvují.


Akce vybraných knihoven

Knihovna města Olomouce připravila pro své čtenáře jak tradiční aktivity jako je např. společné čtení, Noc s Andersenem či seznámení s elektronickou čtečkou, tak i velmi speciální projekt, naplňující jednu z myšlenek organizátorů, tj. propojení čtenářů různých věkových skupin. Akce s názvem Za radu záložku spočívá v předání záložky vyrobené dětským čtenářem seniorům, jimž jsou dováženy knihy do domu s pečovatelskou službou. Odměnou za záložku je doporučréní knihy, kterou měli senioři rádi v době svého mládí. [4]

Městská knihovna v Praze se v rámci nultého ročníku zaměřila na čtečky e-book a jejich představení široké veřejnosti. [5]

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě představila nový vzdělávací program pro střední školy Od rukopisů k digitalizaci. [6]

Městská knihovna Litomyšl propagovala audioknihy prostřednictvín akce nazvané Knížky do ouška. [7]

Městská knihovna Kutná Hora se s akcí Vrať si svou knihu sám zařadila po bok knihoven, které umožňují svým čtenářům vrátit knihy v čase, kdy je knihovna zavřená, když zavedla samoobslužný box Herbie. [8]

Městská knihovna Lišov u Českých Budějovic obdobně jako Knihovna města Olomouce propojila dětské čtenáře a seniory. Děti učily seniory pracovat na počítačíách a využívat on-line služeb knihovny. [9]


Zdroje

[1] SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online]. 2010-05-17 [cit. 2010-06-13]. Akce a projekty > Březen - měsíc čtenářů. Dostupné z WWW. <http://skip.nkp.cz/akcBMC2010.htm>.

[2] SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online]. 2010-05-17 [cit. 2010-06-13]. Akce a projekty > Březen - měsíc čtenářů. Dostupné z WWW. <http://skip.nkp.cz/akcBMC2010.htm>.

[3] SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online]. 2010-05-17 [cit. 2010-06-13]. Akce a projekty > Březen - měsíc čtenářů. Dostupné z WWW. <http://skip.nkp.cz/akcBMC2010.htm>.

[4] Olomouc.cz: Zpravodajství. [online]. 2010-03-02 [cit. 2010-06-24]. Březen - měsíc čtenářů v městské knihovně: besedy, výstavy i Noc s Andersenem. Dostupné z WWW: <http://zpravodajstvi.olomouc.cz/view.php?uname=Brezen-mesic-ctenaru-v-olomoucke-knihovne-besedy-vystavy-i-Noc-s-Andersenem-13308>.

[5] Březen – měsíc čtenářů se blíží. Ikaros [online]. 2010-02-15. [cit. 2010-06-13]. Krátké zprávy. Dostupné z WWW: <http://www.ikaros.cz/brezen-%E2%80%93-mesic-ctenaru-se-blizi>. ISSN 1212-5075.

[6] xBOOK.cz: Server především o knihách, literatuře, žurnalistice a věcech souvisejících. 2010-03-07 [cit. 2010-06-24]. Březen - měsíc čtenářů. Dostupné z WWW: <http://xbook.cz/clanky/brezen-mesic-ctenaru>.

[7] xBOOK.cz: Server především o knihách, literatuře, žurnalistice a věcech souvisejících. 2010-03-07 [cit. 2010-06-24]. Březen - měsíc čtenářů. Dostupné z WWW: <http://xbook.cz/clanky/brezen-mesic-ctenaru>.

[8] xBOOK.cz: Server především o knihách, literatuře, žurnalistice a věcech souvisejících. 2010-03-07 [cit. 2010-06-24]. Březen - měsíc čtenářů. Dostupné z WWW: <http://xbook.cz/clanky/brezen-mesic-ctenaru>.

[9] xBOOK.cz: Server především o knihách, literatuře, žurnalistice a věcech souvisejících. 2010-03-07 [cit. 2010-06-24]. Březen - měsíc čtenářů. Dostupné z WWW: <http://xbook.cz/clanky/brezen-mesic-ctenaru>.

[10] CÍSAŘ, Jaroslav. Březen - měsíc čtenářů. GRAND BIBLIO: časopis pro čtenářskou veřejnost – o knihách ze všech stran [online]. 2010, roč. 4, č. 3/4, s. 6. [cit. 2010-06-13]. Dostupné z WWW: <http://www.grandprinc.cz/prolistovat/grand-biblio/2010/3-4>. ISSN 1802-4408.

[11] CÍSAŘ, Jaroslav. Březen - měsíc čtenářů. GRAND BIBLIO: časopis pro čtenářskou veřejnost – o knihách ze všech stran, 2010, roč. 4, č. 3/4, s. 6. ISSN 1802-3320.