Ars Electronica

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Nikola Fröhlichová

Klíčová slova: Ars Electronica, Linec, Gerfried Stocker

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - ---
podřazené - Ars Electronica Center, Ars Electronica Futurelab, Ars Electronica Festival, Prix Ars Electronica

Charakteristika

Ars Electronica je společnost, která byla v září roku 1979 založena těmito čtyřmi pány: Hannes Leopoldseder, Hubert Bognermayr, Herbert W. Franke a Ulrich Rützel. Její sídlo je v rakouském městě Linec, hlavním městě rakouské spolkové země Horní Rakousy, "v budově bývalé továrny na tabák, která byla první stavbou s ocelovou konstrukcí v Rakousku."[1] Zabývá se oblastmi umění, technologie a společností. "Myšlenky, které proudí v této organizaci, jsou inovativní, radikální a v tom nejlepším slova smyslu excentrické."[2] Od roku 1995 je uměleckým ředitelem Gerfried Stocker.

Ars Electronica se skládá ze čtyř divizí:[3]

 • Ars Electronica Center - muzeum budoucnosti
 • Ars Electronica Futurelab - laboratoř pro budoucí inovace
 • Ars Electronica Festival - festival pro umění, technologie a společnost
 • Prix Ars Electronica - ocenění pro počítačové umění

Rozdělení Ars Electronica

Jak již bylo napsáno výše, Ars Electronica se skládá ze čtyř částí:

Ars Electronica Center

[4] Centrum je tzv. Muzeum budoucnosti. Je to místo, kde jsou zobrazeny a zpracovávány všechny různorodé směsi uměleckých žánrů, vědecké oblasti a technologických směrů. Vedle sebe tak může stát umění z oblastí biotechnologie, neurologie či medií. Společně je tak utvořeno experimentální pole, které vede k otestování, jak by tohle umění mohlo být v interakci a komunikaci s lidmi ve velmi blízké budoucnosti a co by to pro nás a naší společnost znamenalo.

V Centru běží vždy několik výstav najednou. Jádrem programu je stálá expozice "Nové pohledy lidstva" (v angl. New Views of Humankind)Všechny výstavy mají jedno téma společné - zobrazují problémy lidského prostředí. Nabízejí celou řadu způsobů, jak se s nimi vypořádat a poskytují pohled do naší přírody, našeho původu a našeho světa. Expozice jsou neustále aktualizovány a přepracovávány. Je zde kladen důraz na interaktivitu a "pod mottem "hands on" vybízí toto nové centrum návštěvníky k aktivnímu zapojení do vytváření umělecko-vědeckých děl. Výsledkem je muzeum budoucnosti laboratorního charakteru, které nemá ve světě obdoby."''[5]

Původní podoba Centra byla otevřena již v roce 1996. Současná zmodernizovaná verze je otevřena od roku 2009. Muzeum je velmi populární - je navštěvováno daleko více, než ostatní muzea ve městě.

Ars Electronica Futurelab

Výzkum a vývoj

Laboratoř se zaměřuje na budoucnost a spojení oblasti umění, technologie a společnosti. K rozvoji přispívají prostřednictvím metod a strategií aplikovaných věd, jejichž výsledky ukazují nové poznatky a zkušenosti společenského významu v umění a vědě. Tým pracovníků se skládá z 25 členů, kdy každý z nich se věnuje jiné doméně: od biologie, grafiky, hudby až po telematiku.[6]

Ocenění

Výčet nejvýznamnějších ocenění pro Ars Electronica Futurelab:[7]

 • 2000 - Prix Ars Electronica 2000 – Anerkennung
 • 2002 - Kunstwürdigungspreis der Stadt Linz 2002
 • 2003 - Oberösterreichischer Zukunftspreis 2003
 • 2003 - Adolf-Loos-Staatspreis 2003
 • 2005 - Staatspreis Multimedia und e-Business des BM für Wirtschaft und Arbeit 2005
 • 2005 - World Summit Award 2005
 • 2006 - Animago Award 2006
 • 2011 - CAESAR 2011

Patenty

Patenty získané ze spolupráce se společností Siemens[8]

 • Metody, komunikační síť a software pro nalezení hledaných objektů
 • Metody a zařízení pro vozidlo pro zobrazování navigačních informací
 • Metody a zařízení pro zobrazování jízdních instrukcí, a to zejména v oblasti automobilových navigačních systémů
 • Systém pro poskytování oznámení o poloze

Ars Electronica Festival

Festival měl premiéru 18. září 1979. Byl to v podstatě samotný začátek společnosti. Tento projekt byl navržen, aby mohl pomoci odpovědět na otázky, které se týkají naší budoucnosti. Tato událost se téměř okamžitě stala jedním z nejvýznamnějších světových festivalů mediálního umění.

Od roku 1986 se festival koná každoročně, a to pod jiným heslem/mottem. V roce 2014 bude téma: "C … what it takes to change"

Seznam účinkujících na prvním ročníku v roce 1979 byl krátký - pouze 20 umělců a vědců. A nyní se zde každý rok schází několik stovek teoretiků, umělců a technologů z celého světa. Celkové atmosféře festivalu přispívají také návštěvníci - každoročně kolem 35 000 lidí.[9]

Prix Ars Electronica

Tato prestižní cena se uděluje již od roku 1987. Často se jí také říká Oscar počítačového umění. Prix Ars Electronica je jedna z předních ocenění, která se uděluje za kreativitu a inovativní řešení v oblasti použití digitálních médií.

V roce 2014 se bude soutěžit v šesti kategoriích - Počítačová animace/Film/VFX, Interaktivní umění, Digitální komunity, U19 - Vytvoř si svůj svět, Vizionářští průkopníci v mediálních umění a Grant umění a technologie.

Mezi výherce se může zařadit např. Pixar z roku 1987, Wikipedia z roku 2004 nebo WikiLeaks z roku 2009.[10]

Poznámky

 1. Festival Ars Electronica Special Recommendation of the Austrian National Tourist Office In: Rakousko přijeďte a ožijete [online][cit. 2014-06-01]. Dostupné z: http://www.austria.info/cz/objevujte/festival-ars-electronica-1557287.html
 2. What is Ars Electronica? In: About [online][cit. 2014-06-01]. Dostupné z: http://www.aec.at/about/en/
 3. Four Divisions In: History [online][cit. 2014-06-01]. Dostupné z: http://www.aec.at/about/en/geschichte/
 4. Center – The Museum, Presentation and Interaction In: About [online]. [cit. 2014-06-01]. Dostupné z: http://www.aec.at/about/en/
 5. Ars Electronica Center In: Linz.at [online]. [cit. 2014-06-01]. Dostupné z: http://www.linz.at/cesky/323.asp/
 6. ABOUT ARS ELECTRONICA FUTURELAB In: Futurelab [online]. [cit. 2014-06-01]. Dostupné z: http://www.aec.at/futurelab/en/aktuelles/about/
 7. ABOUT ARS ELECTRONICA FUTURELAB In: Futurelab [online]. [cit. 2014-06-01]. Dostupné z: http://www.aec.at/futurelab/en/aktuelles/about/
 8. ABOUT ARS ELECTRONICA FUTURELAB In: Futurelab [online]. [cit. 2014-06-01]. Dostupné z: http://www.aec.at/futurelab/en/aktuelles/about/
 9. ABOUT In: Festival [online]. [cit. 2014-06-01]. Dostupné z: http://www.aec.at/festival/en/
 10. ABOUT In: Prix [online]. [cit. 2014-06-01]. Dostupné z: http://www.aec.at/prix/en/

Použité zdroje