Historie verzí stránky „Andragogika“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 16. 5. 2013, 07:34JanaLanova (diskuse | příspěvky). . (9 954 bajtů) (+9 954). . (Založena nová stránka: Zpracovala: Martina Sochorová (382576), Iveta Jansová (383008) Andragogika je věda zabývající se vzděláváním dospělých (VD). '''Původ a vývoj termínu'''<b...)