Adobe Photoshop ve webdesignu

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Milan Spisar

Klíčová slova: photoshop, webdesign, adobe

Synonyma:

Související pojmy:

nadřazené - Adobe's Creative Suite, webdesign, Adobe
podřazené -


Adobe Photoshop je profesionální bitmapový grafický editovací program vyvíjený a nabízený společností Adobe Systems.


Historie

První verze tohoto programu vznikla roku 1990 a byla původně určena pro počítače Macintosh. Softwarová firma Adobe od té doby každý jeden až dva roky uvolnila novější verzi s řadou nových funkcí a vylepšení. Současná nejnovější verze je Adobe Photoshop CS5 (Creative Suite 5), avšak od 21. března je (zdarma) dostupná beta verze Adobe Photoshop CS6.[1] Photoshop byl již od počátku velmi úspěšný, zřejmě také díky správnému načasování. Na počátku 90. let totiž probíhala jak ve světě, tak i v ČR revoluce v předtiskové úpravě. Dalším faktorem byl také způsob, jakým se Photoshop prezentoval veřejnosti. Zatímco největší konkurenční firma Letraset prezentovala svou aplikaci ColorStudio jako nástroj pouze pro zkušené profesionály, firma Adobe chtěla, aby jejich Photoshop byl přístupný pro všechny uživatele, kteří vlastní Macintosh.[2] O úspěchu tohoto editoru svědčí i to, že v anglickém jazyce se běžně vyskytuje sloveso photoshopping jako synonymum pro úpravu digitálních obrázků a fotografií (bez ohledu na to, zda se jedná o Photoshop či jiný program) a také, že firma tímto programem prakticky udává profesionální standard.


Design webu

Protože je Adobe Photoshop grafický editor, jeho role při tvorbě webu je logicky zajištění grafické stránky. Grafický design nehraje na webu hlavní roli, to ale neznamená, že jeho role je, na rozdíl od hlavní role obsahu, nedůležitá. Návštěvník se na webu nejdříve rozhoduje podvědomě a až poté racionálně – při racionálním uvažování hraje hlavní roli informace, ovšem návštěvníkovo podvědomí zpočátku ovlivňujeme beze slov.

Účel grafiky na webu:

 • Design je doplňkem webu, nepřebírá roli obsahu a taktéž se mezi něj a návštěvníka nestaví.
 • Design vyjadřuje účel a poslání webu. Design by tedy návštěvníkovi měl rychle odpovědět na to, kde je, co mu stránka nabídne a co je jejím účelem.
 • Design logicky člení informace atraktivní a přehlednou formou – čili snaží se podávat návštěvníkovi informace v co nejatraktivnější a nejpřehlednější formě.
 • Design podbarvuje návštěvníkův podvědomý názor na web a zvyšuje jeho důvěru k obsahu webu. Snaží se, aby se web co nejširšímu spektru návštěvníků líbil, aby se při jeho procházení cítili dobře, byli pozitivně naladěni a měli důvod např. pro nákup či další návrat.
 • Design usnadňuje orientaci a pohyb uživatele na webu. Návštěvník si je jistý, co představuje navigaci, obsah či jiné součásti stránky, které jsou pro jeho pohyb po webu důležité.
 • Design se vzhledově snaží vycházet z vizuální identity firmy, jako je například barevné schéma a styl firemního loga.
 • Design zvyšuje přístupnost a použitelnost internetové stránky. Nestaví návštěvníkovi do cesty jakékoli překážky a celkově mu usnadňuje pohyb po prezentaci .
 • Design učiní web zapamatovatelným, unikátním, originálním a kvalitním, aby se uživatel zpátky na web rád a bez problémů vracel.[3]

Zajímavé odkazy

V dnešní době existuje mnoho publikací popisující tvorbu designu webových stránek pomocí (nejen) Adobe Photoshop (česky psaná např. Adobe Photoshop – Praktický webdesign[4]), stejně tak internetových stránek zabývajících se stejnou tématikou (s návody např. LINE25[5], 1stwebdesigner[6] či Tutoriarts[7] ).

Zajímavý článek obsahující 50 důvodů proč nepoužívat Adobe Photoshop pro webdesign se nachází na webu Reinegger.net[8].

Zahraniční literatura, která se věnuje tomuto tématu:

 • Adobe Photoshop 7 Webdesign[9]
 • Web designer's guide to Adobe Photoshop[10]


Poznámky

 1. Adobe Photoshop Family. Adobe [online]. 2012 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.adobe.com/products/photoshop.html
 2. HORČÍK, Jan. Jak se zrodil Photoshop. Interval.cz [online]. 2002 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://interval.cz/clanky/jak-se-zrodil-photoshop/
 3. KRČMÁŘ, Jakub. Adobe Photoshop: praktický webdesign: inspirace pro tvorbu webových stránek. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006, 204 s. ISBN 80-247-1423-X.
 4. KRČMÁŘ, Jakub. Adobe Photoshop: praktický webdesign: inspirace pro tvorbu webových stránek. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006, 204 s. ISBN 80-247-1423-X.
 5. LINE25 [online]. 2012 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://line25.com/
 6. 1stwebdesigner [online]. 2012 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.1stwebdesigner.com/
 7. Tutoriarts [online]. 2012 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.tutoriarts.cz/
 8. 50 reasons NOT to use Photoshop for Web Design. Reinegger.net [online]. 2011 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://www.reinegger.net/50_reasons_not_to_use_photoshop_for_webdesign.html
 9. BAUMGARDT, Michael. Adobe Photoshop 7 Web design with GoLive 6. Berkeley, Calif.: Peachpit, c2003, xiii, 321 p. ISBN 03-211-1561-9.
 10. TULL, Chris. Web designer's guide to Adobe Photoshop. Plano, Tex.: Wordware Pub., 2006, xv, 256 p. ISBN 15-982-2001-2.

Seznam použité literatury

KRČMÁŘ, Jakub. Adobe Photoshop: praktický webdesign: inspirace pro tvorbu webových stránek. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006, 204 s. ISBN 80-247-1423-X.


VESELÝ, Jakub. Porovnání grafických programů Adobe Photoshop a GIMP. České Budějovice, 2011. Dostupné z: http://theses.cz/id/5fsmr4/Vesely_J_BP-Photoshop_vs_GIMP.pdf. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta. Vedoucí práce Mgr. Jiří Pech, Ph.D.


HORČÍK, Jan. Jak se zrodil Photoshop. Interval.cz [online]. 2002 [cit. 2012-05-21]. Dostupné z: http://interval.cz/clanky/jak-se-zrodil-photoshop/