ALA

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Klára Kudělová

Klíčová slova: ALA kodex, etika, knihovny

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - asociace
podřazené - knihovník

Charakteristika

The American Library Association (ALA) je nezisková organizace založená roku 1876 ve Spojených státech amerických za účelem podpory knihoven a knihovnického vzdělávání. Jedná se o největší a nejstarší knihovnickou asociaci s více než 62 000 členy. Současnou prezidentkou je Courtney Young. Hlavní sídlo se nyní nachází v Chicagu. Klíčovým dokumentem je pro American Library Association tzv. Kodex ALA, který zdůrazňuje zásady knihovníků. Mezi základní body Kodexu ALA patří nediskriminovat, poskytovat správné informace, chovat se zdvořile a loajálně, nevyvyšovat své osobní zájmy a názory nad zájmy uživatelů, rozlišovat mezi svou osobní filozofií a potřebou instituce, atd.

Historie

Při příležitosti Sté výstavy (The Centennial Exposition) [1] ve Filadelfii roku 1876 zareagovalo 103 knihovníků na výzvu k tzv. „Úmluvě knihovníků“ (Convention of Librarians), která se uskutečnila 4.-6. října na setkání Historical Society of Pennsylvania. Na konci setkání byla podle eseje „ALA at 100“, jejímž autorem je Ed Holley, podána k podepsání registrační listina pro všechny, kdo se chtěli stát zakládajícími členy. Cílem asociace bylo umožnit knihovníkům dělat jejich současnou práci snadněji za menší náklady.

Roku 1961 zaujala ALA jasné stanovisko vůči také vůči Afroameričanům a dalším menšinám, zasazujíc se o rovnoprávné knihovnické služby pro všechny. Tento dodatek byl schválen roku 1961 a přidán do Library Bill of Rights [2], čímž se ujasnilo, že žádný uživatel knihovny nesmí být odmítnut či ošizen kvůli rase, náboženství nebo politickému názoru. Některé komunity se rozhodly nespolupracovat. V roce 1963 uskutečnila ALA výzkum Access to Public Libraries za účelem najít přímou a nepřímou diskriminaci v amerických knihovnách.

Klíčové oblasti činnosti ALA

  1. Podpora knihoven a knihovníků ALA se aktivně snaží zvýšit veřejné povědomí o klíčové roli knihoven a knihovníků, prosazuje benefity pro knihovny a uživatele knihoven.
  2. Celoživotní vzdělávání Asociace poskytuje příležitosti pro profesní rozvoj a vzdělávání veškerého knihovnického personálu.
  3. Intelektuální svoboda Intelektuální svoboda je v demokratické společnosti základním právem a jádrem hodnot knihovnické profese.
  4. Organizační excelence Asociace je vstřícná ke všem potřebám svých členů.
  5. Rozmanitost Rozmanitost je zásadní hodnotou asociace i jejích členů a odráží se v závazku náboru členů všech ras i lidí s handicapem.
  6. Nestranný přístup k informacím a knihovnickým službám Asociace prosazuje financování a politiku, které podporují knihovny jako demokratické instituce sloužící lidem každého věku, bez ohledu na etnickou příslušnost nebo fyzickou způsobilost.
  7. Čtenářská gramotnost ALA podporuje knihovny v pomáhání dětem i dospělým rozvíjet své dovednosti, které potřebují ke čtení a používání počítače, stejně jako k roztřídění informací a zdrojů.
  8. Přetváření knihoven ALA vede knihovny k dynamickému prostředí digitálních informací.

Poznámky

  1. Overview. The Cenntenial Exhibition, Philadelphia, PA [online]. 2008 [cit. 2015-01-05]. Dostupné z: http://www.lcpimages.org/centennial/
  2. Library Bill of Rights. In: American Library Association [online]. 2014 [cit. 2015-01-05]. Dostupné z: http://www.ala.org/advocacy/intfreedom/librarybill

Zdroje