.NET Gadgeteer

Z WikiKnihovna
Verze z 10. 5. 2012, 18:11, kterou vytvořil 72897 (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Petr Fiala

Klíčová slova: .NET Gadgeteer

Související pojmy: .NET Framework, .NET Micro Framework, Microsoft

nadřazené - .NET
podřazené - ---

Charakteristika

Microsoft .NET Gadgeteer je open source hardware a software platforma pro snadné vytváření různých elektronických zařízení, které využívají k ovládání .NET Micro Framework a Visual Studio či Visual C# Express. Kombinuje výhody objektově orientovaného programování, elektronické stavebnice a podpory rychlé konstrukce za pomocí počítačového designu. Celý systém je navržen tak, aby byl co nejjednodušší i pro začátečníky. Využití je zejména ve školách a různých hobby projektech.

.NET Gadgeteer je projekt otevřené spolupráce mezi firmou Microsoft, výrobci hardwarových komponent a koncových uživatelů. Jednotlivé moduly lze jednoduše propojovat a vytvářet tak jednoduché i složitější zařízení. Každý modul přidává speciální vlastnost či schopnost (zobrazování obrázků, přehrávání zvuků, focení, čidla okolí, komunikace s uživatelem…). [1][2][4]

Historie

.NET Gadgeteer vznikl v rámci projektu Microsoft Research, kde ho pro svoji interní potřebu vyvinul tým Steva Hodgese, pracující na SenseCam – automatickém fotoaparátu vhodném pro nošení přímo na těle uživatele. Pro velký zájem ze stran vývojářů, učitelů i nadšenců, kterým chyběla právě taková platforma, která by jim poskytovala snadnou a rychlou možnost vývoje, se Microsoft rozhodl zveřejnit projekt jako open source (pod licencí Apache 2.0) a tím umožnil různým výrobcům hardware podílet se na tvorbě a výrobě různých komponent a zařízení. [2][3]

Nutné minimum

Minimální hardwarové vybavení pro vývoj v .NET Gadgeteer je následující:

  • Základní deska – v současné době jsou na trhu dostupné tři desky splňující specifikaci .NET Gadgeteer – Fez Spider, FEZ Hydra (GHI Electronics) a NANO (Systech). Základní deska obsahuje procesor, paměť RAM, úložný prostor na flash paměti a základní firmware pro spolupráci s .NET Micro Framework.
  • Červený napájecí USB modul.
  • Rozšiřovací moduly připojitelné k základní desce. Zapojení modulů je velice jednoduché, konektory jsou označeny písmeny a jejich propojení je intuitivní.

Výrobci nabízejí i tzv. startovací kity, které kromě základní desky a napájecího modulu obsahují i několik nejpoužívanějších modulů do začátku.


Z pohledu softwaru je třeba nainstalovat:

  • Visual Studio pro vývoj v C# (případně zdarma dostupný Visual C# Express)
  • .NET Micro Framework
  • Podpůrný software konkrétního výrobce hardwarových součástek

Pak už jen stačí si pomocí designéru nechat vygenerovat zapojení modulů, ty správně pospojovat a můžete začít programovat. [4]

Odkazy

Domovská stránka .NET Gadgeteer

Dokumentace .NET Gadgeteer

Repozitář .NET Gadgeteer (zdrojové kódy, knihovny, šablony, dokumenty)

Český dovozce HW komponent

Použitá literatura

  1. .NET Gadgeteer. MICROSOFT. Microsoft Research [online]. 2012 [cit. 2012-04-22]. Dostupné z WWW: <http://research.microsoft.com/en-us/projects/gadgeteer/>
  2. Introducing .NET Gadgeteer!. MICROSOFT. .NET Gadgeteer [online]. Nov 1 2011 [cit. 2012-04-22]. Dostupné z WWW: <http://research.microsoft.com/en-us/news/features/gadgeteer-080111.aspx http://gadgeteer.codeplex.com/ http://research.microsoft.com/en-us/news/features/gadgeteer-080111.aspx>
  3. .NET Gadgeteer – FEZ Spider. BECHYNSKÝ, Štěpán. Czech MSDN blog [online]. 15 Jan 2012 [cit. 2012-04-22]. Dostupné z WWW: <http://blogs.msdn.com/b/vyvojari/archive/2012/01/16/net-gadgeteer-fez-spider.aspx>
  4. Get started. MICROSOFT. .NET Gadgeteer [online]. 2011 [cit. 2012-04-22]. Dostupné z WWW: <http://www.netmf.com/gadgeteer/get-started.aspx>