Životní cyklus knihy

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: ADÁMKOVÁ Erika

Klíčová slova: kniha, autor, nakladatelství, čtenář, distribuce, recyklace

Synonymum: koloběh knihy

Nadřazený pojem: kniha

Podřazený pojem: vznik, tvorba, distribuce, recyklace knih

Charakteristika

Pod pojmem životní cyklus knihy si lze představit řadu procesů, které vedou ke vzniku knihy v její listinné nebo elektronické podobě. Dále pak používání knihy čtenářem a její postupné opotřebení a stárnutí vlivem času.

Cyklus

nápad -> nakladatelství -> kniha -> distribuce -> knihkupectví a knihovny -> čtenář -> antikvariát -> recyklace ->


Nápad

Na začátku vzniku knihy je myšlenka. Autor musí mít nápad na zpracování příběhu, který chce v knize otisknout. Začíná dlouhá práce na tvorbě námětu knihy. Autor dává svým myšlenkám podobu souvislého textu, dochází k utváření příběhu, jenž chce autor skrze knihu sdělit svým čtenářům. Jakmile je práce hotová, nastává těžké rozhodnutí, jak a kde knihu vydat.

Nakladatelství

Autorovi se nabízí široké spektrum možností, kde lze knihu publikovat. V České republice k roku 2013 aktivně působí 2 553[1] nakladatelských subjektů.

Ale pokud autor patří mezi začátečníky a obává se odmítnutí ze strany nakladatele, může publikovat na k tomu určených webových portálech např. na www.ebookeater.cz, kde pomocí pár kroků lze vytvořit e-knihu s vlastním textem.

V případě, že autor nesouhlasí s podmínkami nakladatele, lze vydat knihu využitím tzv. self-publishing.

Jestliže se autor rozhodne pro vydání knihy ve spolupráci s nakladatelem, nakladatel odkupuje od autora autorská práva. Nakladatelství zabezpečuje veškerou fyzickou práci (korektura, stylistika, rozměr, počet stran, vazba, obálka, tisk, apod.), která je potřebná pro vznik konečné podoby knihy. V případě e-knih zajišťuje programování, formátování, přizpůsobení různým platformám elektronických čteček a vybírá DRM. Nakladatel dále sepisuje smlouvu s distributory a stará se o marketing.

Další možností pro autora je publikování ve spolupráci s knihovnou. Knihovna zde přebírá roli nakladatele a finančně zabezpečuje veškeré náklady na vznik knihy. Nejčastějšími publikacemi, které knihovna tímto způsobem vydává, jsou např. sborníky z konferencí nebo vysokoškolská skripta ve formě e-knih.

Distribuce

Distributor rozváží knihy knihkupcům, se kterými uzavřel kupní smlouvu. Do knihoven se knihy dostanou, buď odevzdáním pěti povinných výtisků ze strany nakladatele a nákupem nebo darem v rámci rozšiřování knihovního fondu.

V případě distribuce e-knih poskytuje distributor licence, jež zakoupí od vydavatele. Dále mohou distributoři mohou poskytovat i softwarovou platformu pro správu e-knih. Tuto službu nabízející distributoři jsou tzv. agregátoři.

           Pokud jsou distribuovány e-knihy do knihoven, distributor prodává knihovnám přístup k e-knihám na základě podlicence. Licenční (resp. podlicenční) smlouva mezi distributorem a knihovnou specifikuje, jak je knihovně umožněn přístup a používání e-knihy získané prostřednictvím distributora. Distributor nemůže knihovně udělit více práv, než bylo jemu uděleno vydavatelem, může jí ale udělit práv méně nebo stanovit další omezení na to, jak může k e-knize přistupovat a používat ji. Může např. určit, jaký konkrétní software musí být použit pro přístup k e-knize, strukturu poplatků (kromě ceny e-knihy určené vydavatelem), a zda si mohou uživatelé e-knihu stáhnout nebo ji mohou číst pouze on-line prostřednictvím internetového prohlížeče.[2]

Čtenář

Čtenář je nedílnou součástí životního cyklu knihy, protože bez čtenáře kniha ztrácí svůj účel a předpoklad, pro nějž byla vytvořena. Podle Shiyali Ramamrita Ranganathana má každý čtenář svoji knihu a každá kniha svého čtenáře.[3]

Podle výzkumu Čtení a čtenáři v ČR 2013, bylo zjištěno, že 60 % populace nabývá knihy jako dárek, 48 % nákupem a 10 % pomocí volného stažení z internetu. Čtenáři nakupující knihy nejčastěji podle žánru tvoří 73 % populace, dále pak podle autora pořizuje literaturu 49 % populace, a podle ceny knihy poze 21 % nakupujících. Knihovnu navštěvuje jen 32 % populace.[4]

Antikvariát

Obchodní síť antikvariátů slouží k výkupu a prodeji starých knih. Nejčastěji získávají knihy do své nabídky odkupem od pozůstalých ze soukromých knihoven.

Recyklace

Knihy, které se již nevejdou do domácí knihovny nebo nevyhovují zaměření čtenáře, lze věnovat rodině, přátelům nebo darovat do knihovny. Dále je možné knihu sdílet s ostatními čtenáři přes knihotoč. Knihotoč® je hra, happening či taškařice, která podporuje putování knih mezi čtenáři. Časově neomezenou akci knihotoč pořádá Občanské sdružení pro iliteraturu.[5]

Pokud jsou knihy natolik poničené nebo již nevyhovují prodeji do antikvariátu, je vhodné odnést knihy do sběrného dvora. Ale kniha není jenom papír! Desky knihy bývají u pevné vazby složeny z vrstev látky a papíru. Protože většina sběren knihy v živém stavu nevykupuje, je nutné napřed vyjmout knižní blok = vytrhnout knihu z vazby. Dle konkrétní sběrny surovin získáte zhruba 1 Kč za 1 kg papíru (2010).[6]

Zdroje

 BARÁNEK Tomáš. Jak funguje knižní trh v ČR, aneb úspěchy i trable malého nakladatele In: You Tube [online]. 14. 11. 2014. Dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=6Qk8WwEH-WE Kanál uživatele KISK
  1. PISTORIUS Vladimír. Čeští nakladatelé v roce 2013 In: Zpráva o českém knižním trhu 2013/2014 [online]. Praha: Svaz českých knihkupců a nakladatelů, listopad 2014, str. 11-14, [cit. 20. 12. 2014]. ISBN 978-80-905680-1-3 Dostupné z http://www.sckn.cz/content/zpravy/file-1071.pdf
  2. Národní technická knihovna. České e-knihy v českých knihovnách: ekonomická studie [online]. Národní technická knihovna, 31. 12. 2012, poč. str. 60, [cit. 21.12.2014]. Dostupné z http://repozitar.techlib.cz/record/553/files/idr-553_1.pdf
  3. SEN B. K. Ranganathan´s five laws In: Annals of library and information studies [online]. Vol. 55, červen 2008, Str. Příspěvku 87-90 [cit. 22. 12. 2014]. Dostupné z http://nopr.niscair.res.in/bitstream/123456789/1769/1/ALIS%2055(2)%2087-90.pdf
  4. TRÁVNÍČEK Jiří. Čtení a čtenáři v ČR (2013) [online]. Praha: Národní knihovna, 26. 9. 2013, poč. str. 22, [cit. 22. 12. 2014]. Dostupné z http://knihovnam.nkp.cz/docs/ctenari_2013/Cteni_Vyzkum_2013.pdf
  5. E-CITACE. Knihotoč – co je knihotoč? In: Knihotoč [online]. Oficiální internetové stránky projektu knihotoč [cit. 23. 12. 2014] Dostupné z http://www.knihotoc.cz/knihotoc.asp
  6. E-CITACE. Kam se starými knihamy / recyklace knih In: Stare-knihy [online]. Internetové stránky nabízející informace o antikvariátech a starých knihách[cit. 23. 12. 2014] Dostupné z http://www.stare-knihy.cz/clanek/7