Řeč těla

Z WikiKnihovna
Verze z 5. 1. 2015, 16:34, kterou vytvořila Eva.sedlakova1 (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Eva Sedláková

Klíčová slova: řeč těla, mimika, haptika, gestika, posturika, proxemika, oční kontakt, kinezika

Synonyma: neverbální komunikace, bodytalk

Související pojmy:

nadřazené - komunikace
podřazené - mimika, haptika, gestika, posturika, proxemika, oční kontakt, kinezika


Charakteristika

Pojem řeč těla často označuje neverbální komunikaci, kde ke sdělování informací mezi jedinci nedochází prostřednictvím mluvy. Řeč těla nese mnohdy více informací než jiné komunikační metody. Opakem je komunikace verbální, kde jsou myšlenky jedince vyjadřovány pomocí jazyka. Oba druhy komunikace se často vzájemně prolínají a podporují. Ačkoli většinou má řeč těla mezinárodní platnost, lze se v různých krajích setkat s jejím různým vnímáním. „Co je v jedné zemi zdvořilé, může být v jiné zemi krajně neslušné. Co je u nás doma projevem přátelství, bývá jinde projevem nepřátelství.“[1] Z těchto důvodů vznikají nejrůznější příručky řeči těla, které by měly zabránit případným nedorozuměním. Jejich uplatnění je však dnes širší- nauka o řeči těla proniká do business sféry, kde je důležitá pro obchodníky při podnikání, ale také do běžného života, kde napomáhá zlepšit komunikační dovednosti i celkový projev.

„Historicky patrně nejvýznamnější práci zabývající se technikou řeči těla uveřejnil roku 1872 Charles Darwin pod názvem O vyjádření emocí u člověka a zvířat. Tento spis stál u zrodu moderních studií o výrazu tváře a řeči těla.“ [2]

Řeč těla také může vypovídat o psychologii osobnosti.

Složky neverbální komunikace-řeči těla

Mimika

Mimika označuje sdělování informací prostřednictvím obličeje a jeho výrazu. Svaly v obličeji umožňují tisíce různých výrazů obličeje. „Oblast čela a očí nám sděluje překvapení, bolest a úzkost. Oblast očí a víček sděluje strach, smutek či zájem. Oblast dolní části obličeje sděluje štěstí, radost a spokojenost.“[3]

Oční kontakt

Pohledy očí jsou důležitou neverbální komunikací, jsou přítomny v každé sociální komunikaci.

Haptika

Jedná se o komunikaci pomocí doteků. Komunikant získává informace prostřednictvím tlaku, tepla, chladu, bolesti, vibrací aj. Mezi nejčastější typy doteků patří třesení, líbání, kopání, držení, úder nebo lechtání.

Proxemika

Proxemika označuje řeč těla, při níž komunikující osoby vyjadřují vzájemné vztahy pomocí vzdálenosti. „Rozlišují se 4 základní proxemická pásma:“ [4]

 • Pásmo první- intimní odstup. Když stojí dva lidé v tak těsné blízkosti, musí se mít rádi. Prostředkem komunikace jsou smysly čich a hmat.
 • Pásmo druhé- osobní odstup. Sahá do vzdálenosti cca 120 cm. Jde o odstup, který udržujeme od svých známých.
 • Pásmo třetí- společenský odstup. Pohybuje se ve vzdálenosti od 120 do 360 cm. V tomto pásmu hovoří nadřízený s podřízeným.
 • Pásmo čtvté- veřejný odstup. Začíná cca ve 360 cm a sahá do nekonečna. Je to odstup, který volí například politici, prezidenti nebo jiné prominentní osoby.

Gestika

Znamená vyjadřování informací posunky, často je označována jako mluva rukou, která nahrazuje slovní projev nebo jej doprovází.

Kinezika

Jedná se o disciplínu zabývající se pohyby těla jedince. „Její důležitou částí je gestika.“[5]

Posturika

Posturika je druhem neverbální komunikace, kde jsou informace sdělovány tělesnou polohou jedince neboli jeho postojem. Dle J. Vymětala „posturologie vychází ze základního poznatku, že lze nemluvit, ale nelze nezaujmout žádnou polohu těla a žádný postoj!“[6] „ Jen část tělových aktivit však vysíláme vědomě, záměrně a řízeně.“[7]

Poznámky

 1. MORRIS, Desmond. Bodytalk. Vyd. 1. Praha: Ivo Železný, 2004, 245 s. ISBN 8023738704., str. 5
 2. PEASE, Allan a Hana ANTONÍNOVÁ. Řeč těla: jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla. 1. vyd. Praha: Portál, 2001, 137 s., il. ISBN 8071785822, str. 9
 3. ČERNÝ, Vojtěch. Řeč těla. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007, x, 254 s. ISBN 978-80-251-1658-6, str. 104
 4. THIEL, Erhard. Řeč lidského těla prozradí víc než tisíc slov. 1. vyd. Bratislava: PLASMA SERVICE, 1993, 134 s. ISBN 8090141218, str. 106
 5. ČERNÝ, Vojtěch. Řeč těla. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007, x, 254 s. ISBN 978-80-251-1658-6, str. 64
 6. VALENTA, Josef. Manuál k tréninku řeči lidského těla: (didaktika neverbální komunikace). 1. vyd. Kladno: AISIS, 2004, 259 s. ISBN 802392575x, str. 70
 7. VALENTA, Josef. Manuál k tréninku řeči lidského těla: (didaktika neverbální komunikace). 1. vyd. Kladno: AISIS, 2004, 259 s. ISBN 802392575x, str. 48


Zdroje

 • ČERNÝ, Vojtěch. Řeč těla. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007, x, 254 s. ISBN 978-80-251-1658-6.
 • MORRIS, Desmond. Bodytalk. Vyd. 1. Praha: Ivo Železný, 2004, 245 s. ISBN 8023738704.
 • PEASE, Allan a Hana ANTONÍNOVÁ. Řeč těla: jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla. 1. vyd. Praha: Portál, 2001, 137 s., il. ISBN 8071785822.
 • THIEL, Erhard. Řeč lidského těla prozradí víc než tisíc slov. 1. vyd. Bratislava: PLASMA SERVICE, 1993, 134 s. ISBN 8090141218.
 • VALENTA, Josef. Manuál k tréninku řeči lidského těla: (didaktika neverbální komunikace). 1. vyd. Kladno: AISIS, 2004, 259 s. ISBN 802392575x.
 • VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací: efektivní komunikace v praxi. Grada Publishing, 2008. 322 s. ISBN 9788024726144