Česká literatura

Z WikiKnihovna
Verze z 22. 2. 2012, 16:05, kterou vytvořil Michal Klajban (diskuse | příspěvky) (37 revizí: IMPORT W-Z a články začínájící na dlouhé sam. a souhl. s háčkem: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Monika Holoubková


Klíčová slova: časopis, literatura


Synonyma: ---


Související pojmy:

- nadřazené:

- podřezené:


Stručná historie

Časopis Česká literatura začal vycházet v roce 1953 v nakladatelství ČSAV ( Československá akademie věd), později v nakladatelství Academia a v současnosti vychází pod UČL AV ČR. Časopis Česká literatura měl nahradit časopis Slovesná věda. Ve funkci vedoucího redaktora působili Jan Mukařovský, Karel Kostroun, Miroslav Červenka, Josef Hrabák, Ladislav Štoll a Hana Hrzalová.

Ačkoliv byl časopis ze začátku koncipován jako reprezentativní periodikum české literárně vědné bohemistiky, tak byl do roku 1989 vystaven intervenci autoritativního režimu, který zužoval pole pro otevřenou diskuzi. Byla tu reinterpretována díla osobností českého kulturního života. Hlavně literatura zvýrazněných sociálních funkci a tématika slovanské vzájemnosti.

V šedesátých letech časopis publikuje řadu studií, informativních statí a recenzí jenž mapují soudobou literární teorii. Později i překlady významných novinek světové literární vědy a příspěvky zahraničních bohemistů.

V době normalizace se České literatura zaobírá meziválečnou levicovou avantgardou, socialistickým realismem, marxistickou kritikou a k osobnostem marxistické estetiky. Dochází k obměně přispěvatelů. Častěji se objevují studie věnující se starší české literatuře.

Po roce 1989 se Česká literatura začíná věnovat metodologické problematice, jsou přetiskovány starší stati samizdatové produkce a neoficiálních proudů, a objevují se práce zahraničních vědců. Jsou zde představeny bohemistické katedry v České republice i v zahraničí.


Některá starší čísla časopisu Česká literatura jsou dostupná na stránkách Ústavu pro Českou literaturu (http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=CesLit)

Periodicita

Časopis Česká literatura vychází šestkrát do roka. Jde tedy o dvouměsíčník.

Zaměření

Jedná se o specializovaný časopis, zaměřený na zkoumání historie, kontextů a funkcí české literatury a na problémy české a světové literárněvědné teorie. Cílem časopisu je přinášet metodologicky podložené příspěvky, jež představují informační přínos a badatelské impulzy pro českou i světovou literárněvědnou bohemistiku i další spřízněné humanitní disciplíny.1

Cena

Cena jednotlivých čísel časopisu je 75 Kč.

Předplatné

Předplatné je možné objednat na adrese Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky na Florenci 3, Praha 1, 110 00, nebo e-mailem na adrese literatura@ucl.cas.cz

Cena ročního předplatného pro fyzické osoby je 560 Kč včetně poštovného.

Cena ročního předplatného pro organizace je 620 Kč včetně poštovného.

Struktura

 • Studie
 • Sympozion
 • Rozhledy
 • Recenze
 • Kronika a glosy

Vydavatel

Vydavatelem časopisu je Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i.

Redakční rada a redakce 1

- Redakce

 • Petr Šámal (šéfredaktor)
 • Marie Havránková
 • Jan Linka
 • Jan Matonoha


- Redakční kruh

 • Petr A. Bílek
 • Jiří Holý
 • Pavel Janáček
 • Tomáš Pavlíček
 • Zbyněk Sedláček
 • Zuzana Urválková


- Redakční rada

 • Jan Malura (předseda redakční rady)
 • Jonathan Bolton
 • Petr Čornej
 • Joanna Czaplińska
 • Tomáš Glanc
 • Daniela Hodrová
 • Milan Jankovič
 • Pavel Janoušek
 • Tomáš Kubíček
 • Dagmar Mocná
 • Stefan M. Neverkla
 • Zdeněk Pešat
 • Václav Petrbok
 • Jiří Pokorný
 • Herta Schmid
 • Peter Steiner
 • Jiří Trávníček
 • Peter Zajac

Použitá literatura

1. Časopis Česká literatura. In Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. : Institute of Czech Literature AS CR. [s.l.] : [s.n.], 2010 [cit. 2010-05-03]. Dostupné z WWW: [<http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura>].

2. DOKOUPIL, Blahoslav. Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů, 1945-2000. Brno: Host, 2002. 334 s. ISBN 8072940414.

3. Systém Kramerius : Digitální knihovna Akademie věd ČR [online]. 2003-2008 [cit. 2010-06-13]. Dostupné z WWW: [<http://kramerius.lib.cas.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?id=785&it=0>].