Úniková literatura: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
m (13 revizí: IMPORT W-Z a články začínájící na dlouhé sam. a souhl. s háčkem: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 22. 2. 2012, 16:05

Autor: Hana Ohlídalová


Klíčová slova: úniková literatura, literatura

Synonyma: oddechová literatura, relaxační literatura, zábavná literatura, triviální literatura

Související pojmy:

nadřazené: literatura

podřazené: brak, kýč, komiks, dobrodružná literatura, sci-fi, fantasy, humorná beletrie, detektivka, horor, western, ženská a dívčí četba, erotická literatura a pornografieÚniková literatura bývá nazývána také relaxační, oddechová, zábavná, nebo triviální. Většinou se jedná o beletristickou literaturu, sloužící pouze k relaxaci a odpočinku. Nemá žádnou vzdělávací funkci a neklade na čtenáře zvláštní nároky. Nenutí jej přemýšlet. Literatura obsahově i formálně jednoduchá se širokým společenským dosahem. Jako nejnižší složky triviální literatury bývá označován brak, kýč či škvár.

„Próza tohoto typu poskytuje tedy čtenáři spíše jen únik do „bdělého snění“, v němž vládne či vítězí dobro nad zlem, pravda nad lží apod., než aby vypovídala o reálné životní situaci člověka.“(1, s. 64)

Kompozice

Z hlediska kompozice zachovává úniková literatura převážně formu vyprávěného příběhu, a to formou chronologickou, paralelní, retrospektivní. Nesnaží se experimentovat s formou ani jazykem. Jde o jednoduchost a přístupnost co největšímu okruhu čtenářů.

Vývoj

Prapůvod oddechové literatury můžeme vidět již v knížkách lidového čtení, jarmarečních písních či žákovské poezii a také ve světové literatuře 18. století. Větší rozvoj se ale datuje až do 19. století, kdy také došlo k jejímu oddělení od umělecké literatury. Velkého rozvoje dosáhla tato literatura v meziválečných letech a v době okupace. Po druhé světové válce, zvláště po roce 1948, byla tato literatura oficiálně zavržena a i proto můžeme po okupaci sledovat velký rozvoj této literatury. Dříve vycházela převážně v sešitových edicích (romány do kapsy).

Žánry

Úniková literatura využívá nejčastěji román, ale také povídku, novelu. Přesto většina dále jmenovaných žánrů nespadá pouze do triviální literatury. Jedná se o literaturu, která může být výborným uměleckým dílem, nebo naopak brakem. Hranici mezi těmito dvěma proudy je často velmi nezřetelná.• Dobrodružná literatura

V dobrodružné literatuře je důležitý napínavý děj, který čtenáře „chytne“ a donutí číst „jedním dechem“. Pod tento pojem se dá zahrnout mnoho děl i jiných žánrů. Přímo „podžánrem“ dobrodružné literatury jsou například westerny a detektivky.

o Westerny

Westerny, nebo také kovbojky či indiánky, bylo původně označením pro filmy s tematikou osídlování západu. Později se toto označení vžilo i pro literaturu s podobným námětem. Hlavním hrdinou je většinou lovec, indián, stopař nebo kovboj. Známí pisatelé tohoto žánru jsou například J. F. Cooper a Karel May. U nás je také velmi známá parodie na westerny Limonádový Joe od Jiřího Brdečky.

o Detektivky

Základem děje je pátrání po pachateli zločinu, jde o boj dobra se zlem. Hlavní postavou bývá většinou detektiv. Vyznačuje se napínavým a rychlým dějem, rozuzlení bývá často překvapivé. Jedná se nejčastěji o romány, případně povídky . Za zakladatele detektivního žánru je označován E. A. Poe. Dnes patří mezi nejznámější autory detektivek např. A. C. Doyle (a jeho Sherlock Holmese) a Agatha Christie (detektiv Herkule Poirot a Jane Marplová).

• Komiksy

Komiks je velmi zajímavým literárním útvarem. Zajímavým hlavně proto, že do literatury přivádí výtvarné umění. Komiks vypráví příběh chronologickými obrázky, které jsou často doplněny textem v bublinách. Komiks se v poslední době stává velmi oblíbeným žánrem a komiksové předlohy se často dočkávají i své filmové verze.

• Horory

Označení literatury, která se snaží ve čtenáři vyvolat pocit strachu, děsu a napětí. V 18. století to byly v Anglii tzv. romány hrůzy. Za zakladatele je považován E. A. Poe svým dílem Jáma a kyvadlo. Nejznámějším autorem hororů je dnes nepochybně Stephen King.

• Fantasy

Je založeno především na magii a nadpřirozených prvcích. Autoři konstuují složité světy, ve kterých se jejich příběhy odehrávají (např. Středozemě u J. R. R. Tolkiena, Zeměplocha u Terryho Pratchetta). Děj se také může odehrávat ve fantasií pozměněné realitě, případně se v něm může prolínat svět reálný a vymyšlený.

• Science fiction

Někdy označována jako vědecko-fantastická literatura. Sci-fi vychází ze znalostí soudobé vědy a techniky a předvídá jejich další vývoj a využití. Děj sci-fi je často zasazen do budoucnosti, do vesmíru, případně do alternativní budoucnosti. Jedná se v podstatě o „podžánr“ fantasy.

• Ženská a dívčí četba

Nejčastěji se jedná o dívčí romány, zaměřené na náctileté dívky a jejich citové problémy, červenou knihovničku, zaměřenou na starší čtenářky a řešící většinou milostné vztahy, nebo romány pro ženy, kde jsou popisovány příběhy běžného života žen. V oblasti dívčí četby je u nás v současnosti jedna z nejčtenějších Lenka Lanczová.

• Erotická literatura a pornografie

U erotické literatury se jedná o umělecké ztvárnění lidské sexuality, zatímco v pornografii jde o pouhou sexuální stimulaci. Pornografie je ryze braková literatura. Erotická literatura mimo zobrazení sexuálních aktivit plní důležitou společenskou funkci, která souvisí s kritikou dobové morálky a svobodou slova.Použité zdroje:

1. HOZNAUER, Miroslav, et al. Česká literatura po roce 1945 : Učebnice literatury pro 4. ročník středních škol. 1. Praha : Fortuna, 1992. 288 s. ISBN 80-85298-48-1.

2. KARPATSKÝ, Dušan. Malý labyrint literatury. 3. doplněné. Praha : Albatros, 2001. 671 s. ISBN 80-00-00972-2.

3. POLÁČEK, Jiří, et al. Průhledy do české literatury 20. století. 1. Brno : Akademické nakladatelství CERM a. s., 2002. 308 s. ISBN 80-7204-162-2.

4. ČTenářůvSYmpatickýRÁDce [online]. 2009-2010 [cit. 2010-06-25]. Romány pro ženy. Dostupné z WWW: <http://www.ctesyrad.cz/nejctivejsi/romantika>.

5. ČTenářůvSYmpatickýRÁDce [online]. 2009-2010 [cit. 2010-06-25]. Erotika. Dostupné z WWW: <http://www.ctesyrad.cz/nejctivejsi/erotika>.

6. ČTenářůvSYmpatickýRÁDce [online]. 2009-2010 [cit. 2010-06-25]. Komiks. Dostupné z WWW: <http://www.ctesyrad.cz/nejctivejsi/komiks>.

7. ČTenářůvSYmpatickýRÁDce [online]. 2009-2010 [cit. 2010-06-25]. Fantasy. Dostupné z WWW: <http://www.ctesyrad.cz/nejctivejsi/fantasy>.