"Snadno srozumitelné informace"

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Hynek Mayer (382988)

Klíčová slova: Informace, srozumitelnost, dostupnost, mentální postižení

Synonyma: Informace pro všechny, Easy to read

Související pojmy:

nadřazené - Informace, vzdělávání

podřazené - dostupnost a srozumitelnost informací


Charakteristika

Snadno srozumitelnými informacemi se rozumí takové informace, které byly vytvořeny za účelem jejich zjednodušené srozumitelnosti a dostupnosti. Tyto informace mají za úkol sloužit zejména lidem s mentálním postižením a jsou tvořeny podle určitých pravidel. Pomáhají lidem pochopit složitější věci a umožňují jim se plnohodnotně začlenit do společnosti. Jejich účelem je mimo jiné zajistit a podpořit schopnost samostatného fungování jedince, usnadnit jeho rozhodování, umožnit Celoživotní vzdělávání, pomoci při hledání vhodného zaměstnání atp.[1]

U nás se touto problematikou zabývá Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s., v jejímž projektu Cesty vyšly publikace jako: nformace pro všechny, Školení lektorů pro celoživotní vzdělávání, Zásady úspěšné komunikace s lidmi s mentálním postižením a Nepište pro nás bez nás.[2]

Easy to read

Easy to read neboli snadné čtení je označení pro informace, které byly vytvořeny především pro potřeby lidí s mentálním postižením. Tito jedinci mají i přes své postižení touhu se vzdělávat a správně vytvořené či upravené informace jim k tomu dopomáhají. Spadají sem zdroje informací, které mohou být v textové, audio či video podobě. Easy to read materiály však neslouží pouze mentálně postiženým jedincům. Díky své přehlednosti a dostupnosti je mohou využívat např. neslyšící, dyslektici, jedinci s ADHD, ale i senioři či cizinci, kteří se danému jazyku teprve učí.[3]

Pravidla pro tvorbu snadno srozumitelných informací

Materiály obsahující snadno srozumitelné informace jsou tvořeny na základě pravidel, která se vztahují k jednotlivým typům informací. Pro všechny jsou však stěžejní následující:


 • znát lidi, kterým jsou informace určeny a pokud možno s nimi při tvorbě spolupracovat,
 • vytvářet materiál, který obsahuje krátké věty a jednoduchá slova,
 • neuvádět abstraktní pojmy, metafory či zkratky,
 • co nejvíc omezit závorky, dvojtečky a uvozovky,
 • nepoužívat dětinské výrazy, pokud je materiál určen dospělému,
 • používat čitelné a přehledné písmo,
 • dbát na správnost barevného kontrastu,
 • používat vhodné fotografie, ilustrace a piktogramy (Vizuální komunikace),
 • označit takové materiály logem snadno srozumitelných informací.[4]


Tato pravidla vznikla jako součást projektu „Cesty ke vzdělávání lidí s mentálním postižením“, který probíhal v Evropě.

Koncept snadno srozumitelných informací

Jedná se o soubor zásad a rad, jehož cílem je naučit autory strukturovat text svých prací tak, aby byl pokud možno co nejsrozumitelnější pro lidi s omezenými možnostmi porozumění. Tento koncept byl přeložen z angličtiny v rámci projektu Cesty, který se touto problematikou zabývá. V tomto projektu dále vznikly např. Brožury - Pravidla pro snadno srozumitelné informace (viz výše) a Test srozumitelnosti.[5]

Test srozumitelnosti

Je nástrojem, který lze využít při tvorbě snadno srozumitelného textu. Test se skládá z 50 otázek, které autorovi pomohou zjistit, zda dodržel všechny zásady a náležitosti textu. Po zodpovězení všech otázek je test procentuálně vyhodnocen, při čemž je uvedeno, nakolik jsou splněny podmínky pro snadno srozumitelný text, a případně nabídnuto, jak jej učinit srozumitelnějším.[6]

Poznámky

 1. SYCHROVÁ, Hana. Snadno srozumitelné informace. Inflow: information journal [online]. 11/07/2014 [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/snadno-srozumitelne-informace
 2. BRÁZDOVÁ, Mirka. Koncept snadno srozumitelných informací. Inflow: information journal [online]. 11/07/2014 [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/koncept-snadno-srozumitelnych-informaci
 3. SYCHROVÁ, Hana. Snadno srozumitelné informace. Inflow: information journal [online]. 11/07/2014 [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/snadno-srozumitelne-informace
 4. Informace pro všechny [online]. [cit. 2014-12-26]. ISBN 2-87460-119-5. Dostupné z: http://www.spmpcr.cz/uploaded/PATHII/2352-Information%20for%20all-CZ-05web.pdf
 5. UHLÍŘOVÁ, Barbora. Snadno srozumitelné informace pro lidi s mentálním postižením [online prezentace]. Letní škola KISK 2014. Dostupné z: http://www.slideshare.net/KISK/uhlov2
 6. BRÁZDOVÁ, Mirka. Koncept snadno srozumitelných informací. Inflow: information journal [online]. 11/07/2014 [cit. 2014-12-26]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/koncept-snadno-srozumitelnych-informaci