Vnější motivace

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Zbyněk Tajovský

Klíčová slova: motivace, odměny, tresty

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - motivace
podřazené - odměny, tresty, nabídky, vzory


Charakteristika

"Motivace je intrapsychický proces, který má svůj zdroj ve vnitřní a vnější situaci individua." [1] Již z této definice je patrné, že mezi hlavní podkategorie patří vnitřní a vnější motivace. U vnější motivace hovoříme o vnějších činitelích (incentivech), které přicházejí z našeho okolí. Mezi nejcharakterističtější faktory patří odměna a trest.

Každý potřebuje zažívat pocit, že ho jiní oceňují. Každý člověk se neobyčejně zajímá o to, aby se jiní zajímali o něj. Každý má hlad po zvyšování vlastního ega. Takže každý potřebuje zvenčí dostávat důkazy (nakrmit své nenasytné ego) o své jedinečnosti. Pokud nebudete poskytovat tyto vnější důkazy, nepodaří se vám vybudovat loajalitu a trvalou snaživost (angažovanost) podřízených. [2]

Pojem vnější motivace se vyskytuje i ve školství: Naproti tomu vnější motivace zahrnuje takové momenty, které jsou spjaty s příslušnou učební činností a jejím předmětem zprostředkovaně: zvláště je to odměna, pochvala, prestiž, trest, donucení. [3]

Vnější a vnitřní motivace se vzájemně ovlivňují a společně utvářejí chování člověka. Obecně však platí, že větší důležitost má motivace vnitřní. Ta většinou zůstává konstantní a svým způsobem v člověku zakořeněná, kdežto vnější motivace se neustále mění a ve většině případů musí být pravidelně oživována. V profesním životě například různými školeními, nebo kurzy. Když máme silnou a dobře provázanou vnitřní motivaci, tak ta vnější už nemá tak velký význam. V opačném případě ani dobrá vnější motivace není schopná naplno ovlivnit (nebo alespoň do jisté míry zlepšit) motivaci vnitřní.

- Někdo opakuje stejné chyby, přestože jste mu už několikrát ukázali správné řešení

- Někdo nechce změnit své postupy, a přitom ví, že vám to vyloženě vadí

- Někdo se snaží, ale nemá na to

- Někdo už potřetí říká, že začne dělat to, co má dělat, ale stále ještě nezačal

- Někdo už popáté žádá vaši pomoc se stejným úkolem

Co mají předchozí věty společného? Jsou to příklady toho, že vnější motivace je jako smrad. Pamatujte, že jedinou osobou, kterou můžete přímo ovládat, jste vy sami ( … ) Jiným lidem můžete jen ukázat cestu. A oni sami se pak rozhodnou, zda po ní půjdou. [4]

Typy

 • Odměny

Může se jednat o finanční, materiální, ale i osobní odměny, jako například pochvala nebo ocenění kvalitně odvedené práce. Pro většinu lidí je právě tento typ motivace tím nejvýraznějším.

 • Tresty

Můžou mít charakter fyzický (výprask, mučení, uvěznění), nebo psychologický (pokárání, zákaz vykonávání oblíbené činnosti)

 • Příkazy

Od zaměstnavatele, nadřízeného, ale třeba i od otce, matky, nebo trenéra, či velitele u vojenského útvaru

 • Prosby

Často se snažíme vyhovět prosbám svých blízkých, ale opět se s tímto faktorem můžeme setkat i v zaměstnání, nebo v jiných zájmových kolektivech

 • Přání a očekávání

Současně s tím, že si něco přejeme (získat lepší zaměstnání, pořídit si nové auto, nebo dům), jsou na nás kladena nějaká očekávání (splníme včas zadané úkoly, dosáhneme určitého stupně vzdělání, zajistíme pokračování rodu, nebo třeba jen vyzvedneme dopis na poště)

 • Nabídky

Nabídky můžeme přijímat (formou reklamy, od kolegů v zaměstnání, od rodinných příslušníků, nebo od firem a společností), ale také nabízet (nabídka na spolupráci, na výpomoc)

 • Vzory

Těmi nám můžou být známé osobnosti společenského, kulturního, nebo politického života, ale i nadřízený, nebo člen rodiny. Nemusí se vždy jednat o vzory, často se v této souvislosti dá hovořit o antivzorech.

Poznámky

 1. NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování. 1. Praha: Academia, 1997. 270 s. ISBN 80-200-0592-7.
 2. TOMAN, Ivo. Motivace zvenčí je jako smrad. 1. vyd. Praha: TAXUS International, c2010.
 3. ČÁP, Jan. Psychologie výchovy a vyučování. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1993, 415 p. ISBN 80-7066-534-3. s. 187
 4. TOMAN, Ivo. Motivace zvenčí je jako smrad. 1. vyd. Praha: TAXUS International, c2010.

Použitá literatura

 1. ČÁP, Jan. Psychologie výchovy a vyučování. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1993, 415 p. ISBN 80-7066-534-3.
 2. NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování. 1. Praha: Academia, 1997. 270 s. ISBN 80-200-0592-7.
 3. TOMAN, Ivo. Motivace zvenčí je jako smrad. 1. vyd. Praha: TAXUS International, c2010.