Prolongace

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

(lat. prolongatio= prodloužení) Prolongace výpůjčky znamená prodloužení výpůjčky.

Definice

 1. Prodloužení výpůjční lhůty knihovní jednotky.[1]
 2. Rozšíření lhůty, po kterou může být knihovní jednotka vypůjčena. Prodloužení výpůjčky se obvykle neprovádí, pokud o dokument projevil formou rezervace zájem další uživatel.[2]
 3. Povolené prodloužení výpůjční lhůty.[3]
 4. Prodloužení výpůjčky před uplynutím řádné výpůjční doby dané knihovním (výpůjčním) řádem knihovny. Provádí se na vyžádání uživatele, v knihovně nebo on-line. Prolongace výpůjčky se statisticky eviduje a vykazuje jako další výpůjčka.[4]

 


Výpůjčku lze prodloužit více způsoby:

 • osobně na požádání v knihovně
 • telefonicky
 • e-mailem
 • přes internet ve svém čtenářském kontu 
 • přes samoobslužný výpůjční systém (self-check)

Poznámky

 1. VODIČKOVÁ, Hana a Jiří CEJPEK. Terminologický slovník knihovnický a bibliografický. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, 119 s., [1] s. příl.
 2. ŠEDÁ, Marie. Příručka knihovníka [online]. Ostrava : Moravskoslezská vědecká knihovna, 2007. Dostupný z: http://www.svkos.cz/prirucka.doc 
 3. Slovník: ČSN ISO 5127 (01 0162). 1. vyd. Praha: Český normalizační institut, c2003, 159 s., část 5.4.07
 4. DILHOFOVÁ, Adéla, Monika KRATOCHVÍLOVÁ a Jan LIDMILA. Příručka pro knihovníky veřejných knihoven. Vyd. 1. Brno: Jihomoravský kraj, 2013, 59 s. ISBN 978-80-7051-199-2.