Digitální domorodec

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Erika Mirová

Klíčová slova: Marc Prensky, Generace Z, digitální přistěhovalec, multitasking, digitální moudrost

Synonyma: ---

Související pojmy:

   Nadřazené: Internet, Globalizace, Globální komunita, vzdělávání, Informační gramotnost, společnost, generace

   Podřazené: ---


Pojem digitální domorodec

Pojem digitální domorodec zavedl roku 2001 Marc Prensky ve své seminární práci Digital Natives, Digital Immigrants. [1] Digitální domorodci jsou lidé narozeni po roce 1980, můžeme k nim přiřadit především generaci Z, což jsou lidé narození po roce 1990. Celý život využívají digitální technologie jako internet, mobilní telefony, videohry, televizi, MP3 přehrávače apod. Mají k nim odmalička přístup a vědí, jak je používat. Narodili se do období globalizace.

Vlastnosti digitálního domorodce

 • internet má všude s sebou (hlavně v mobilních telefonech)
 • multitasking (provádění několika věcí najednou - např. pracuje na internetu a u toho poslouchá hudbu)
 • digitální hyperaktivita
 • má radost z nákupu, ne ze spotřeby (chce koupit co nejlevněji)
 • odporuje autoritám, nedůvěřuje obchodním značkám
 • domnívá se, že všechny informace jsou snadno dostupné a že všechny otázky lze zodpovědět
 • snadno se spokojí s povrchním, snadno stravitelným tokem informací
 • jakmile si vybírá z mediální nabídky, „dává přednost té nejpraktičtější a nejlépe ilustrované“, napsal Frédéric Filloux (šéf studie francouzského výzkumného ústavu BVA, jež se zabývala digitálními domorodci) v průvodním komentáři, který otisklo několik francouzských deníků
 • Filloux dále radí: „Nejrychlejší znamená nejlepší. Krátké zprávy v televizi nebo rádiu, v metru noviny zadarmo – to bohatě stačí.[2]
 • internet chápe jako prostor, v němž se nacházejí jiní lidé (přátelé, kolegové), s nimiž lze sdílet i informace osobní povahy (o problémech, práci apod.)
 • jeho život se ve skutečnosti neodehrává pouze offline, ale přesouvá se částečně online (hranice je přitom značně rozmazaná)
 • rád tráví svůj volný čas na internetu, interaguje s jinými uživateli, zapojuje se do různých virtuálních komunit, používá sociální sítě (Facebook, Twitter, Google+ apod.)
 • internet je pro něj místem pro vyjádření vlastních názorů či zkušeností (třeba ve formě osobního blogu), kde lze navazovat a rozvíjet vztahy s jinými stejně zaměřenými lidmi a kooperativní formou se od nich učit [3]

Mezigenerační konflikt

Roku 2001 Marc Prensky zavedl také pojem digitální přistěhovalec. Je to člověk, který vyrostl v analogovém světě a je tedy s digitálním prostředím propojen méně než digitální domorodec. Časem se někteří z nich naučili psát e-maily nebo používat sociální sítě, ale přesto je jim toto prostředí cizí.

V novém tisíciletí se vytváří jakýsi nový svět - lidé žijí v symbióze s technologiemi a tím vzniká i konflikt mezi generacemi - mezi digitálními domorodci a přistěhovalci. Prenskyho seminární práce vyvolává dojem, že děti jsou dnes schopnější než jejich rodiče a učitelé, protože umí ovládat nové technologie. Místo, aby rodič učil dítě, dítě učí rodiče - jejich role se přehodily. Tomuto názoru roku 2007 odporoval Jamie McKenzie ve svém online časopise o vzdělávacích technologiích From now on. Tvrdí, že ve skutečnosti existuje celá řada mladých lidí, o nichž se dá říci, že soustavné využívání technologií na ně má velmi nedobrý vliv. Prensky jeho námitky přijal a roku 2009 publikoval článek, v němž doporučuje namísto zkoumání schopností ovládat počítače zabývat se vlivem na vývoj osobnosti, neboli na rozvoj tzv. „digitální moudrosti“.[4]

Použitá literatura

 1. PRENSKY, M. Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon [online]. 2001, roč. 9, č. 5 [cit. 2014-12-25]. ISSN: 1074-8121. Dostupné z: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
 2. DEYL, D. „Digitální domorodci“ versus řídnoucí elita. Strategie.cz [online]. 11. 8. 2014 [cit. 2014-12-25]. ISSN 1210-3756. Dostupné z: http://strategie.e15.cz/zpravy/digitalni-domorodci-versus-ridnouci-elita-408450
 3. BRDIČKA, B. Jste rezident nebo návštěvník?. Rvp.cz [online]. 31. 10. 2011 [cit. 2014-12-25]. ISSN: 1802-4785. Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/14339/
 4. BRDIČKA, B. Technologie jako příčina vývojové nespojitosti. Rvp.cz [online]. 23. 02. 2009 [cit. 2014-12-25]. ISSN: 1802-4785. Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10639/